DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

STN EN 14470-1 alebo Bezpečnostná skriňa, ako má byť

Každý, kto by chcel skladovať horľaviny na pracovisku, nemal by nechať tému skladovania nebezpečných látok v bezpečnostných skriniach podľa STN EN 14470-1 bez povšimnutia. Táto európska norma je v platnosti od roku 2004 a platí na národnej úrovni. Norma STN EN 14470-1 stanovuje požiadavky a testovacie podmienky pre protipožiarnu bezpečnosť skrine pre skladovanie horľavín na pracovisku. Ak sa rozhodnete pre nákup bezpečnostnej skrine s požiarnou odolnosťou z DENIOS sortimentu, môžete si byť istí, že každá táto skriňa prešla typovou skúškou a spĺňa všetky stanovené požiadavky. Čo ale v norme STN EN 14470-1 vlastne je a akými záťažovými testami musí bezpečnostná skriňa prejsť predtým, ako bude môcť byť uvedená do prevádzky? Pripravili sme pre Vás malé zhrnutie.

Bezpečnosť v extrémných situáciách

Horľavé kvpaliny, ako sú napr. rozpúšťadlá, mazivá, kaly a farby, nachádzajú v praxi široké uplatnenie. Za určitých podmienok dokážu spoločne so vzduchom vytvoriť výbušné zmesi. Stručne povedané, horľavina sama o sebe žiadne nebezpečenstvo nepredstavuje, nebezpečné sú ale výpary a plyny, ktoré sa z nej uvoľňujú. Ak dosiahne zmes pri vonkajšom pôsobení tepla bod vzplanutia, môže dôjsť k vznieteniu. Potenciál nebezepčenstva je taký vysoký, že by bolo absolútne nezodpovedné skladovať horľaviny na pracovisku bez akejkoľvek ochrany. Tam, kde sa zdržujú či pracujú ľudia, musí byť riziko nebezpečenstva celkom vylúčené. Európska norma popisuje postupy a testovacie kritériá pre bezpečnostné skrine, ktoré majú slúžiť pre skladovanie horľavín v uzavretých nádobách pri bežnej izbovej teplote a definuje 3 hlavné bezpečnostné požiadavky: minimalizáciu rizika vzniku požiaru počas jasne definovaného (preskúšaného) minimálneho časového intervalu (požiarna odolnosť) a ďalej potom minimalizáciu úniku nebezpečných výparov do okolia pracoviska a zadržanie prípadných únikov vo vnútri skrine.

V praxi prináša požiarna odolnosť, určená s prihliadnutím na príslušné okolnosti, dostatok času - a to nielen zamestnancom k opusteniu nebezpečného priestoru, ale aj k zásahu hasičov, ktorí tak môžu včasným zásahom dostať vzniknutý požiar pod kontrolu skôr, ako sa stihne rozšíriť do ďalších priestorov.

Záťažový test pre prípad požiaru

Norma ČSN EN 14470-1 člení bezpečnostní skříně dle jejich požární odolnosti do 4 tříd. Označení typ 15, 30, 60 a 90 představují dobu v minutách, po kterou musí v případě požáru bezpečnostní skříň odolat. V mnoha evropských zemích jsou bezpečnostní skříně s požární odolností 90 minut považovány za vrchol nejmodernější techniky. Obecně je doporučeno umístit pro skladování hořlavin v pracovních prostorách protipožární skříň s požární odolností 90 minut, protože přináší dostatek času pro evakuaci zaměstnanců i hašení požáru. Při volbě třídy požární odolnosti je vždy vhodné brát v potaz výsledky vyhodnocení rizik v provozu.

Prečo požiarna odolnosť 90 minút?

Vznik požiaru

Spustí sa požiarny alarm a zamestnanci by mali opustiť priestor

Požiar prvých 5-10 minút

Zamestnanci sú evakuovaní a hasiči sú na ceste k požiaru

Požiar v 10. - 15. minúte

Hasiči dorazia na miesto a začínajú hasiť požiar

Požiar v 15. - 90. minúte

Požiar je uhasený, bezpečnostná skriňa typ 90 poskytuje dostatok času na získanie kontroly nad vypuklým požiarom

Ak je bezpečnostná skriňa označená triedou odolnosti dľa STN EN 14470-1, výrobca ručí za to, že skriňa spĺňa konštrukčné požiadavky podľa vyššie uvedenej normy a deklarovaná požiarna odolnosť je preskúšaná a doložená príslušnými dokumetami. Požiarna odolnosť nosných prvkov je preskúšavaná na každý typ bezpečnostnej skrine. Pri záťažovom teste je skriňa umiestnená do špeciálnej pece, kde je zahrievaná podľa teplotnej krivky dľa STN EN 1363-1, pričom sa meria vzostup teploty vo vnútri skrine. V závislosti na čase, kedy nárast vnútornej teploty na niektorom zo sledovaných miest dosiahne 180 °C, je skriňa klasifikovaná ako typ 15, 30, 60 alebo 90. Je tiež sledované, či skriňa spĺňa ďalšie požiadavky normy STN EN 14470-1, ku ktorým patria:

Samočinné zatváranie dvier

Dvere by sa mali vždy samočinne celkom uzavrieť a doba zatvárania by mala trvať maximálne 20 sekúnd od spustenia zatvárania. Ak ide o skriňu so zabudovanou aretáciou, musia sa dvere automaticky uzatvoriť pri dosiahnutí teploty cca 50 °C (±10 °C) v okolí prednej strany skrine.

Samočinné uzatvorenie odvetrávacích otvorov

Predpísané odvetrávacie otvory pre prívod a odvod vzduchu sa musia automaticky uzatvoriť, pokiaľ sú vystavené teplote 70 °C (±10 °C).

Nosnosť vnútorného vybavenia

Police a výsuvy bezpečnostnej skrine musia mať od výrobcu deklarovanú maximálnu nosnosť, ktorá musí zostať zachovaná i počas požiaru.

Prevádzkyschopnosť záchytnej vane

Pre zachytenie prípadných únikov nebezpečných látok musí byť skriňa vybavená záchytnou vaňou so zodpovedajúcim záchytným objemom, tá je umiestnená pod najnižšou skladovacou úrovňou. Záchytná vaňa musí byť schopná zachytiť minimálne 10% celkového skladovaného množstva látok, minimálne však objem najväčšej skladovanej nádoby. Záchytná vaňa musí tiež zostať absolútne funkčná i počas prípadného požiaru.

GS certifikát – niečo naviac

Okrem požiadaviek na požiarnu odolnosť musí byť každodenné používanie bezpečnostnej skrine pre zamestnancov celkom bezpečné. Udelenie GS certrifikátu nezávislou inštitúciou poskytuje užívateľovi záruku, že bezpečnostné skrine spĺňajú všetky bezpečnostné štandardy. Dôležitým aspektom je preskúšanie dlhodobej funkčnosti bezpečnostnej skrine a s tým spojenej bezpečnosti pre používateľa. Mechanické komponenty, ako napr. dvere alebo výsuvy, sú podrobené testu odolnosti pri max. zaťažení. GS certifikát je udelený iba vtedy, pokiaľ skriňa bez poruchy vydrží 50 000 otvorení a zatvorení. Počas záťažového testu v peci musia byť na skrini a jej spodnej časti (predovšetkým u skríň s podjazdným podstavcom) nainštalované body pre meranie teploty. Musí byť preukázané, že ovládacie prvky skrine neobsahujú toxické či karcinogénne polyaromatické uhľovodíky. Vyššie uvedený výpočet požiadaviek je iba časťou z celkom 22 možných, ktoré musí produkt pre udelenie certifikátu spĺňať.

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Mohlo by Vás tiež zaujímať...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00