DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Súboj DENSORB sorbentov: textilné vs. sypké

V souvislosti s rozlitou nebezpečnou kapalinou nás především zajímá, jak ji co nejrychleji a nejdůkladněji odstranit. Ale jsou i další důležité faktory, kterým je třeba před nákupem vhodných prostředků věnovat pozornost, jako například minimalizace nákladů. Firmy často upřednostňují k odstranění uniklých kapalin sypké sorbenty. Lze tedy vůbec vnímat textilní sorbenty jako vhodnou alternativu? Rozhodli jsme se to zjistit a obě varianty jsme podrobili důkladnému srovnání. Soustředili jsme se přitom především na absorpční kapacitu, všestrannost použití, finanční nákladnost, časovou náročnost při manipulaci a náročnost na skladovací prostor.

Absorpčná kapacita

Pri odstraňovaní uniknutých kvapalín všeobecne platí, že čím menej sorbentu k úplnému zachyteniu kvapaliny spotrebujeme, tým lepšie. Ktorý variant sorbentu disponuje väčšou absorpčnou kapacitou?

Sypký sorbent zo suroviny moler Textilný sorbent DENSORB Olej
Absorpčná kapacita cca 1násobok vlastnej hmotnosti až 16násobok vlastnej hmotnosti

Vynikajúci kapilárny účinok DENSORB textilných sorbentov zaručuje rovnomerné rozloženie zachytenej kvapaliny a tak i maximálne využitie celkovej absorpčnej kapacity. Textilný sorbent má preto schopnosť zachytiť až 16x viac kvapaliny, ako sorbent sypký.

Aktuálne skóre:

Čím viac, tým lepšie - bod získava DENSORB textilný sorbent.

Všestrannosť použitia

Všestrannosť použitia je alfa a omega pri odstraňovaní vytečených kvapalín a únikov, preto sme obe varianty sorbentov vyskúšali. Sú tu nejaké rozdiely v použiteľnosti? Ktorý variant je možné použiť univerzálnejšie?

Vo vnútri budovy

Pri používaní vo vnútri budov jednoznačne presvedčia svojou všestrannosťou textilné sorbenty DENSORB. V porovnaní so sypkými sorbentymi môžu byť textilné sorbenty použité okrem odstránenia uniknutých kvapalín i iným spôsobom, napr. ako podložka pre vykonávanie servisných prác a údržby alebo k očisteniu znečistených povrchov či dielov. Textilné sorbenty je možné používať i k dlhodobejšiemu použitiu napr. pre zachyteni bežných únikov zo strojov. I v oblastiach kde je zvýšený dôraz na čistotu, sú textilné sorbenty DENSORB vhodnejším variantom ako prašné sypké sorbenty.

Zvoliť skôr sypký sorbent namiesto textilného je vhodné v prípde, že potrebujeme odstrániť extrémne horúcu kvapalinu. Teplota rozkladu textilných sorbentov DENSORB je cca 160 °C, pre absorpciu kvapalín s vyššou teplotou sú teda vhodnejšie sorbenty sypké.

Vonkajšie použitie

K vonkajšiemu použitiu, napr. na cestách či vozovkách, je vhodný skôr sypký sorbent - a to z jedného prostého dôvodu: sypké sorbenty lepšie preniknú i do najmenších štrbín, čo umožňuje dôkladné zachytenie vytečených kvapalín i na nerovnom a hrubom povrchu. Použitie sypkého sorbentu v takom prípade naviac zaručuje protišmykovosť takto ošetreného povrchu.

Uprednostnenie textilných sorbentov pred sorbentami sypkými pri vonkajšom použití má zmysel iba za určitých podmienok, najmä pri použití na vode. Použitie sypkého sorbentu na olej pri havárii na vode prináša niekoľko nevýhod, ktoré sú na úkor životného prostredia. Pre tento účel sú najvýhodnejším variantom plávajúce DENSORB sorpčné rohože na olej a olejové plaváky.

Aktuálne skóre:

Nerozhodne! Zataľ nás DENSORB textilné sorbenty presvedčili o svojej všestrannosti predovšetkým pri použití vo vnútorných priestoroch a pri zásahu na vode, sypké sorbety sú naopak jasnou voľbou pre vonkajšie použitie na hrubom povrchu a za zvláštnych okolností ako absorpcii extrémne horúcich kvapalín. Oba varianty si teda zaslúžia každý po jednom bode.

Náklady

Vieme, že v každej spoločnosti zohrávajú financie veľmi dôležitú úlohu a tak sme trocha počítali... Koľko by stálo zachytenie 10 litrov oleja pomocou textilného sorbentu a koľko pomocou sypkého sorbentu?

Textilné sorbenty DENSORB zachytia až 16x viac oleja, ako sami vážia. Vďaka vysokej absorpčnej kapacite textilných sorbentov je pri odstraňovaníoleja spotrebovaného menej materiálu a tým je i vyprodukovaného menej odpadu. Ak spočítame vstupné náklady a náklady na likvidáciu, zistíme, že v porovnaní so sypkými sorbentami ušetríme 60%.

Nevýhodou sypkého sorbentu z hľadiska úspornosti je, že sa zle odhaduje skutočne potrebné množstvo a tak je ho spotrebovaného oveľa viac, ako je skutočne nutné. Spotrebu DENSORB textilných sorbentov je možné regulovať oveľa presnejšie.

Sypký sorbent zo suroviny moler Textilný sorbent DENSORB Olej
Spotrebované množstvo 125 kg 3,28 m x 0,76 m Economy Light
Vstupné náklady 16,00 € 4,71 €
Množstvo na likvidáciu 21,5 kg 9,95 kg
Náklady na likvidáciu (př. 0,65 €/kg) 13,98 € 6,47 €
Náklady celkem 29,98 € 11,18 €

Aktuálne skóre:

Bod za finančnú náročnosť bez pochýb získava textilní sorbent DENSORB.

Časová náročnosť

Hovorí sa, že čas sú peniaze. Čo sa týka úniku nebezpečnej kvapaliny, predstavuje časová strata pri odstraňovaní úniku naviac ešte výrazné riziko. Zmerali sme čas, ktorý bol potrebný pri použití oboch variantov sorbentov.

Textilné sorbenty DENSORB absorbujú vytečenú nebezpečnú kvapalinu viditeľne rýchlejšie ako sypké, avšak i pri likvidácii nasýtených sorbentov prinášajú textilné sorbenty časovú úsporu. Zatiaľ čo sypký sorbent je treba pozametať, nasýtené textilné sorbenty len rýchlo pozbierame. Sypký sorbent sa naviac ľahko roznesie na podrážkach topánok, čím máme postarané o ďalšiu prácu.

Sypký sorbent zo suroviny moler Textilný sorbent DENSORB Olej
Doba práce 20 minút 3-5 minút

Aktuálne skóre:

Textilný sorbent DENSORB opäť zvíťazil a vyslúžil si vďaka nižšej časovej náročnosti pri manipulácii ďalší bod.

Náročnosť pri skladovaní

Otázku nároku na skladovací priestor rieši väčšina firiem, pričom platí, že čím bude náročnosť na skladovací priestor nižšia, tým lepšie. Koľko miesta zabere pri skladovaní sypký sorbent? A koľko textilný? I pri tomto teste sme vychádzali z predpokladu, že potrebujeme uskladiť väčšie množstvo sorbentov pre absorpciu 10 litrov oleja.

Nižšia hmotnosť a objem textilného sorbentu DENSORB sú zrejmé už na prvý pohľad. Pri rovnakej absorpčnej kapacite sú teda textilné sorbenty menej náročné na skladovací priestor ako sorbenty sypké.

Sypký sorbent zo suroviny moler Textilný sorbent DENSORB Olej
Skladovaný objem a množstvo 25 litrov (12,5 kg) 5 litrov (0,95 kg)

Aktuálne skóre:

Bod za nižšiu náročnosť na priestor pri skladovaní získava textilní sorbent DENSORB.

Podčiarknuté a sčítané

Textilné sorbenty DENSORB sú spoľahlivým a všestranným pomocníkom v mnohých situáciách, šetria čas i peniaze.

V porovnaní so sypkými sorbentami vychádzajú textilné sorbenty v mnohých ohľadoch ako lepší a ekonomickejší variant. Zistite si, na základe Vášho posúdenia rizík, s ktorými látkami vo Vašom podniku prichádzate do styku a ako s nimu nakladáte. Variant a množstvo sorbentov by ste mali voliť podľa toho, čo je pre Vás z hľadiska efektivity výhodnejšie. Zároveň by ste mali mať vždy dostatok sorbentov pre pokrytie Vašej každodennej spotreby a pre likvidáciu uniknutej kvapaliny v prípade nehody. Pokiaľ sa však sypkých sorbentov napriek tomu nemôžete vzdať, nájdete v našom sortimente i pestrú ponuku minerálnych a neminerálnych produktov.

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Prečítajte si aj...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00