DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Vyhláste chaosu vojnu! alebo Metódou 5S k zvýšeniu bezpečnosti na pracovisku

Neporiadok v prevádzke môže vyjsť draho z hľadiska času i financií, ale tiež so sebou často prináša značné bezpečnostné riziká. Prečo majú nesprávne zorganizovanie priestoru či nedostatok čistoty na pracovisku priamy vplyv i na bezpečnosť? Metóda 5S, prichádzajúca z Japonska, predstavuje 5 základných pravidiel, ako zatočiť s chaosom a vytvoriť organizované, čisté a výkonné pracovisko.

Neustále hľadanie vecí – aj keď sa práve ponáhľate

Neustále hľadanie vecí – aj keď sa práve ponáhľate

Neprehľadné uloženie pracovných prostriedkov, nástrojov, náradia či materiálu môže byť často príčinou toho, že strávite výraznú časť pracovnej doby hľadaním. Pokiaľ však nepracujete ako detektív a nepátrate práve po nejakom tom dôležitom predmete, je táto činnosť viac - menej záťažou, nehovoriac o tom, že táto neproduktívna činnosť neprospieva efektivite práce. Koniec koncov tieto prestoje môžu mať neblahý dopad z hľadiska času a financií, lebo ako vieme, nie nadarmo a vraví, že čas sú peniaze. V krízových prípadoch, ako je napr. úraz či únik nebezpečnej látky, môže mať dokonca zdĺhavé hľadanie prostriedkov pre okamžitý zásah alebo lekárničky k poskytnutiu prvej pomoci nedozierne následky. Čo keby sme sa teda spoločne pozreli na to, ako s neporiadkom zatočiť.

Zvýšenie rizika úrazu

Viete, že voľne povaľujúce sa predmety sú jednou z najčastejších príčin pracovných úrazov? S trochou nadsázky nielenže sa tieto predmety v zmysle Murphyho zákona veľmi rýchlo premenia na predmety priamo určené k zakopnutiu, ale tiež môžu výrazne blokovať únikové cesty, ktoré je však treba udržiavať neustále prechodné. Pokiaľ všade, kam sa pozriete, ležia ostré a špicaté predmety, ako sú napr. klince, veľmi ľahko je pripravený pre zamestnancov nezávideniahodný bolestivý zážitok. S takým „pracovným benefitom“ sa firma pri nábore nových zamestnancov nebude chcieť chváliť, že?

„Neviditeľné“ úniky a nedostatočná hygiena

Udržiavanie čistoty na pracovisku tiež prispieva zásadným spôsobom k bezpečnosti práce. Niektoré nečistoty nemusia byť v kontraste s inými príliš zreteľné. Dobrým príkladom sú napr. malé úniky oleja spôsobené netesnosťou súčiastok. Ak nie je v každodennej prevádzke venovaná dostatočná pozornosť udržiavaniu čistoty, uniknutá kvapalina sa postupne usádza a uniknutý olej nemusí byť na znečistenom stroji tak ľahko odhalený ako na stroji čistom. V krajnom prípade môže mať nedostatočné čistenie a hygiena negatívny vplyv na zdravie.

Ako metóda 5S pomôže k zvýšeniu bezpečnosti práce?

Metóda 5S je systematický prístup LEAN managemantu, má korene v Japonsku vo firme Toyota a jej úlohou je pomáhať vytvárať a udržiavať poriadok, efektivitu a čistotu na pracovisku. Skratka 5S vznikla zo začiatočných písmen japonských hesiel pre 5 základných krokov: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke. V slovenčine by sme mohli hovoriť o Selektovaní a vytriedení, Systematizácii, Skontrolovaní poriadku a čistení, Stanovení štandardov a Sebadisciplíne.

Metóda 5S môže výrazne prispieť k minimalizácii rizík pracovných úrazov na pracovisku, pretože pomáha krok za krokom systematicky preskúmať všetky postupy a odhaliť nedostatky. Táto štrukturovaná metodika sa môže stať veľmi cenným prístupom obzvlášť v spoločnostiach, v ktorých dochádza často k pracovným úrazom v dôsledku neusporiadaných pracovísk.

i

Tip z praxe: Zapojte svojich zamestnancov do procesu zavádzania 5S metódy už od prvého kroku. Po prvé: poznajú svoje pracovisko najlepšie a môžu upozorniť na dôležité problémy týkajúce sa ich pracoviska a za druhé: ich aktívnym prístupom podporíte u nich prijatie nových opatrení a postupov, čo je zvlášť dôležité pre dôsledné dodržiavanie týchto postupov v budúcnosti.

S metódou 5S proti chaosu

Selektovaní a vytriedení
Systematizácia
Skontrolovaní a čistení
Stanovení štandardov
Sebadisciplína

Selektovaní a vytriedení, Systematizácia, Skontrolovaní poriadku a čistení, Stanovení štandardov a Sebadisciplína – týchto 5 krokov predstavuje základené princípy metódy 5S. Nižšie sme sa zamerali podrobnejšie na jednotlivé kroky vr. návrhu užitočných produktov, ktoré Vám realizáciu každého kroku uľahčia.

1. Selektuj & vytrieď

V priebehu času sa na pracovisku nahromadí veľa vecí, medzi ktorými často nájdeme i rad tých, ktoré už nie sú potrebné alebo sú používané len zriedka. Sem- tam sa v tej hromade nájdu zničené alebo inak nepoužiteľné predmety. Zbytočné haraburdy pritom prispievajú k neprehľadnosti na pracovisku a brzdia plynulosť pracovných procesov. Prvým a zároveň najdôležitejším krokom, na ktorom závisia všetky ostatné, je preto roztriedenie všetkých predmetov na pracovisku a zbavenie sa všetkých zbytočných a poškodených vecí.

V tomto kroku by sme sa mali zaoberať najmä týmito otázkami:

 • Čo všetko pre každodennú prácu potrebujem a čo sa používa len zriedkavo?

 • Nachádzajú sa na pracovisku predmety, ktoré sa viac nepoužívajú?

 • Je možné vyradiť predmety rovnakého druhu, ktoré sú na rovnakom pracovisku viackrát?

 • Je možné nájsť na pracovisku nepoužiteľné alebo rozbité predmety, ktoré môžu byť recyklované alebo inak zlikvidované?

i

Náš tip: Na pracovištích se nejčastěji nacházejí již nepoužívané věci, jako jsou prázdné nádoby či obaly, ale třeba i dokumenty, jejichž povinná doba uchovávání dávno uplynula. To vše už tam jen zbytečně zabírá místo. Vytvořte v podniku centrální sběrné místo nepotřebných věcí pomocí vhodných sběrných nádob.

Výklopné vozíky

k skladovaniu a preprave rôznych odpadov a druhotných surovín

K produktom

Stohovateľné nádoby

k zberu odpadu alebo ako priestorovo úsporné úložisko

K produktom

Gitterboxy

k skladovaniu a zberu rozličných obalov, ako napr. malé nádobky

K produktom

2. Systematizuj

Po vytriedení by na pracovisku mali zostať len predmety, ktoré sú pre prácu na konkrétnom pracovisku nevyhnutné. Každý predmet by mal mať svoje miesto. Pri hľadaní vhodného miesta pre konkrétne predmety je dobré riadiť sa pravidlom, že to čo je používané najčastejšie, by malo byť tiež stále po ruke. Náradie, nástroje a materiál, ktorý je používaný na pracovisku len zriedka, by mal byť síce uložený na dosah pre prípad potreby, ale zároveň tak, aby neprekážal plynulosti bežnej prevádzky.

 • Stanovte predmetom nejaké konkrétne miesto pre uloženie vr. ich označenia alebo popisu

 • Vhodné miesto pre predmety voľte podľa frekventovanosti používania

 • Všimnite si tiež poradie, v ktorom sa materiál pri práci používa

 • Pri umiestňovaní predmetov berte tiež ohľad na ergonómiu

i

Tip z praxe: Pre prehľadné uloženie náradia, nástrojov či materiálu sa nevyhnete nákupu vhodných úložných systémov. Nepreberné množstvo rôznych druhov skríň na materiál a náradie od DENIOSu Vám umožní prehľadnú archiváciu zložiek s dokumentami v kanceláriách, ale i uloženie náradia či drobného materiálu, ako sú skrutky a klince, v dielňach. Všetky skrine na materiál a náradie sú štandardne vybavené integrovanými zámkami, vďaka ktorým je obsah skrine chránený pred krádežami či neoprávneným prístupom. Regály sú skvelým pomocníkom pre úsporu miesta a zároveň zaručia optimálny prístup k uloženým predmetom. Ich flexibilná konštrukcia ponúka vysokú variabilitu z hľadiska ich rozšíriteľnosti či rozvrhnutia. To je výhodné najmä v prípade, že priestor skladu je neustále prestavovaný a optimalizovaný dľa aktuálnej potreby. Pomocou úložných boxov a organizérov prehľadne oddelíte rôzne druhy malých predmetov. Pre zabezpečenie rýchleho prístupu k prostriedkom prvej pomoci alebo havarijnej sade sorbentov by ste mali tiež určiť miesto, kde budú tieto trvale uložené a zoznámiť s ním všetkých zamestnancov.

Skrine na materiál a náradie

Rôzne vnútorné vybavenie a modely pre bezpečné skladovanie.

K sortimentu

Regály

Flexibilne rozšíriteľný úložný priestor pre pomocný materiál či náradie a veľa iného

K produktom

Skladovacie boxy a organizéry

Na prehľadné uloženie malých predmetov

K sortimentu

Viacúčelové nádoby

Pre rôzne účely použitia vo výrobe a prevádzke

K sortimentu

Skrinky na kľúče

Pre bezpečné a prehľadné uloženie kľúčov

K produktom

DENSORB® havarijné súpravy

V pojazdnom Caddy vozíku, prenosnom kufri alebo priestornom depote

K produktom

Prostriedky pre prvú pomoc

Prostriedky prvej pomoci v praktickom zásobníku, dávkovači alebo držiaku

K produktom

3. Skontroluj & vyčisti

Pravidelné upratovanie a čistenie pracoviska by sa nemalo obmedziť len na oblasť hygieny, ale zároveň by sa do tohto kroku mala zahrnúť i pravidelná údržba. Pracovné zariadenia a stroje by napr. mohli byť počas procesu umývania a čistenia zároveň kontrolované kvôli prípadným závadám. Nielen, že si takto zabezpečíte čisté a pohodlné pracovné prostredie, ale tiež znížite riziko pracovných úrazov a technických porúch.

 • Určite pravidelné cykly pre čistenie pracovných priestorov

 • Identifikujte a eliminujte príčiny znečistenia

 • Počas čistenia kontrolujte tiež funkčnosť pracovných zariadení

i

Tip z praxe: Ekonomické používanie materiálu pri čistení šetrí životné prostredie i Vašu peňaženku. Pomocou rozprašovačov a zvlhčovačov tkanín FALCON sa budú čistiace prostriedky dávkovať jedna báseň a bez zbytočného plytvania. Odber čistiaceho prostriedku zo zvlhčovača tkanín predstavuje obzvlášť ekonomické riešenie, pretože prebytočná kvapalina steká späť do nádobky a zaisťuje tak bezstratový odber čistiacej kvapaliny. Veľmi účinné sú tiež špeciálne priemyselné čistiace handry, ktoré je možné po použití vyprať a znova použiť.

Rozprašovače a zvlhčovače tkanín FALCON

Pre úsporné dávkovanie čistiacich prostriedkov

K produktom

Čistiace handry

Vhodné k čisteniu vo všetkých oblastiach priemyslu

K produktom

Upratovacie vozíky a zariadenia

Profesionálne vybavenie pre upratovanie od upratovacích vozíkov cez zberné kliešte až po magnetické metly

K produktom

4. Stanov štandardy

Akonáhle bude prvé pracovisko optimalizované, môžete vytvorenú schému zdokumentovať a aplikovať na ďalšie podobné pracovné oblasti. Tak získate nielen optimálne zorganizované pracovisko, ale štandardizácia postupov Vám tiež uľahčí presun zamestnancov medzi jednotlivými pracovnými pozíciami v rámci podniku, ale i zaškolenie nových pracovníkov.

 • Vytvorenú organizačnú schému je možné aplikovať i na ďalšie podobné pracoviská

 • Definujte štandardy pre organizáciu pracovísk, stanovte pravidelné cykly na čistenie a systém zodpovednosti za konkrétne procesy

i

Tip z praxe: Organizácia pracoviska by mala byť prehľadná a ľahko pochopiteľná pre všetkých zamestnancov. Pre lepšiu orientáciu môžete vytvoriť sprievodcu, v ktorom zdokumentujete princípy a pravidlá ukladania vecí, pravidelné cykly čistenia i konkrétnu zodpovednú osobu. Sprievodcu môžete pomocou listovacích súborov a informačných tabuliek umiestniť priamo na jednotlivé pracoviská.

Listovacie súbory a organizačné tabuľky

Majte organizačné pravidlá stále na očiach

K produktom

5. Sebadisciplína

V tomto kroku je už pracovisko optimalizované a teraz sa musíte už len uistiť, že to tak zostane. Aby sa všetko za pár týždňov nevrátilo do starých koľají, musíte sa postarať o to, aby sa nové pravidlá stali zažitými zvyklosťami. To sa však často ľahšie povie ako realizuje, pretože, aby fungovali nové pravidlá v podniku trvale, musia k tomu prispievať všetci. Z tohto dôvodu by ste nemali metódu 5S považovať za jednorazový projekt, ale urobiť z nej každodennú rutinu.

 • Integrujte nové organizačné pravidlá a zásady do prevádzkového poriadku

 • Vykonávajte pravidelné preškolenia

 • Účinné je tiež vytvorenie systému malých odmien za dodržiavanie pravidiel

 • Zvlášť dôležité je, aby nadriadení dbali na dodržiavanie nových pravidiel a vykonávali kontroly

Zostáva už len povedať: Tak s chuťou do toho!

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Mohlo by Vás tiež zaujať...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00