Boxy na Li-Ion batérie

Zoradiť dľa
1 až 21 z 21
Zobraziť
na stránke

Produkty pre skladovanie Li-Ion batérií vo väčšom množstve nájdete tu:

Preprava líthium-iontových batérií dľa predpisov

Používanie líthium-iontových batérií, článkov a modulov sa teší čím ďalej väčšej obľube vo všetkých priemyselných oblastiach a v súvislosti s tým bude nutné vyriešiť i otázku bezpečnosti. Poškodené líthium – iontové batérie sú v rámci prepravy vnímané ako nebezpečný tovar a preto ich preprava podlieha určitým pravidlám vyplývajúcim z platnej legislatívy. V DENIOS ponuke nájdete špeciálne prepravné nádoby z ocele alebo z plastu, ktoré Vám v kombinácii s výplňou PyroBubbles® granulátom ponúkajú certifikované riešenie pre bezpečnú prepravu v súlade s predpismi.

Preprava líthium-iontových batérií dľa predpisov
Aké má granulát PyroBubbles® prednosti?

Aké má granulát PyroBubbles® prednosti?

PyroBubbles® je granulát so zrnitosťou 0,5-5 mm, ktorého hlavnú zložku tvorí kremeň. Zhášací prostriedok PyroBubbles® je nehorľavý, elektricky izolačný a má iba nízku tepelnú vodivosť. Vďaka tomu je PyroBubbles® ideálnym plnivom do prepravných a skladovacích boxov na líthium-iontové batérie. Zhášací granulát PyroBubbles® je tiež možné použiť ako preventívne opatrenie pred vznikom požiaru. Bod topenia je cca 900 °C, pričom sa okolo zdroja horenia vytvorí uzavretá vrstva.

Naše prepravné a skladovacie boxy na líthium-iontové batérie sú sériovo vyplnené zhášacím prostriedkom PyroBubbles®. Po použití je možné granulát jednoducho vybrať a prevažnú časť opakovane použiť. Okrem prepravy batérií je možné boxy použiť tiež k trvalej izolácii horľavých látok alebo všade tam, kde sa vyskytujú horľavé materiály.


Čo platí pri preprave líthium-iontových batérií?

Vzhľadom k vysokému riziku požiaru a výbuchu sú Li-Ion batérie považované podľa medzinárodnej legislatívy za nebezpečný tovar a podliehajú z tohto dôvodu predpisom pre prepravu nebezpečných vecí. V závislosti na druhu dopravy platia pravidlá pre leteckú, nákladnú, námornú alebo cestnú dopravu.

Okrem toho je nutné rozlišovať, či ide o prepravované samostatné batérie, batérie vyňaté zo zariadenia alebo batérie zabudované v zariadení. V každom prípade musí byť zaručené, že batérie počas prepravy nemôžu vykĺznuť.

Naše prepravné boxy na Li-Ion batérie sú vhodné i pre bezpečnú prepravu batérií a akumulátorov poškodených a vyradených, ktoré majú byť zlikvidované. Nádoby musia byť jasne označené symbolom pre druh nebezpečnej látky a UN číslom.

Ako je to s likvidáciou líthium-iontových batérií?

Od roku 2009 sú predajcovia, výrobcovia a spoločnosti zaoberajúce sa likvidáciou odpadu povinní zabezpečiť zber vybitých alebo nepotrebných batérií a akumulátorov. Taktiež je na spotrebiteľov apelované, aby nepotrebné batérie odovzdali k ekologickej recyklácii.

Líthium-iontové batérie je možné recyklovať metalurgicky, kedy sú k opätovnému použitiu vytriedené vzácne kovy ako je kobalt, nikel alebo meď. Pri správnej recyklácii je možné líthium-iontové batérie recyklovať takmer so 100% úspešnosťou.

Čo platí pri preprave líthium-iontových batérií?