Sklady nebezpečných látok

Skladovanie nebezpečných látok je vďaka ich veľkému množstvu veľmi rôznorodé. Skladovacia kapacita, druh nádob, skladovaná látka: to sú iba tie najdôležitejšie aspekty, ktoré majú vplyv na výber vhodného skladu na nebezpečné látky. Ďalšiu rolu môže zohrávať napríklad požiadavka na požiarnu odolnosť alebo vykurovanie či chladenie skladovacích kontajnerov.

Zavolajte na našu bezplatnú poradenskú linku 0800 11 80 70 a my Vám pomôžeme vybrať ten najvhodnejší sklad. Tešíme sa na Váš telefonát!


Regálový sklad vs. pochôdzny sklad

Už viac ako 30 rokov prináša DENIOS okrem štandardnej ponuky skladovacích kontajnerov tiež riešenia pre bezpečné skladovanie nebezpečných látok v podobe na zákazku vyrábaných skladovacích kontajnerov. Vieme si poradiť s každou nebezpečnou látkou z hľadiska jej bezpečného skladovania. Skladové kontajnery DENIOS sú ideálne pre účinné a predpisové skladovanie horľavých, jedovatých, oxidujúcich alebo vodu ohrozujúcich látok. V našom sortimente nájdete regálové skladovacie kontajnery i pochôdzne sklady.

Regálové skladovacie kontajnery nájdete v našej ponuke pod názvom systémové kontajnery. Tieto skladové kontajnery sú koncipované pre optimálne skladovanie sudov, paliet a IBC a tým zaručujú minimálne investičné náklady na skladovacie miesto. Vďaka premyslenému designu umožňujú bezpečné a jednoduché nakladanie pomocou vysokozdvižného vozíka.

Pochôdzne skladovacie kontajnery alebo tiež ekosklady u nás nájdete pod označením MC Vario alebo WHG. Tieto kontajnery sú ideálne pre časté vchádzanie, pohyb osôb a manipuláciu s látkami vo vnútri, ako je napríklad ich miešanie, stáčanie, prelievanie, dávkovanie a pod. Svoje využitie nájdu napr. pri skladovaní odpadov, atď. Sú vhodné pre skladovanie sudov a malých nádob.

Čo majú spoločné?

Regálové skladové kontajnery i ekosklady DENIOS sú opatrené prirodzeným vetraním a umožňujú tak bezpečné skladovanie horľavých látok. Sú vyrábané vrátane integrovanej záchytnej vane. Naše skladovacie kontajnery je možné individuálne prispôsobiť podľa potrieb zákazníka, a to ako z hľadiska vnútorného vybavenia, tak aj z hľadiska farby. Všetky tieto skladovacie kontajnery je možné vyrobiť s tepelnou izoláciou pre skladovanie látok citlivých na mráz.

Certifikované dľa EN 1090

Všetky sklady nebezpečných látok sú certifikované dľa európskej normy EN 1090. Vďaka tomu ste so skladmi na nebezpečné látky od DENIOSu vždy v bezpečí!

Zverte plánovanie skladov nebezpečných látok do rúk odborníkom. Systémy skladov na nebezpečné látky s DIBT schválením môže konštruovať, vyrábať a skúšať výhradne dodávateľ s platnou certifikáciou dľa EN 1090.DENIOS spĺňa tieto prísne požiadavky, čo je oficiálne potvrdené DVS Zert.

Európska norma EN 1090 nahrádza zváraciu normu DIN 18800-7 a od 1.7.2014 musí byť bezpodmienečne dodržovaná. Súvisiace bezpečnostné aspekty sú tak dôsledne preskúšané a kontajnery sú z vonkajšej strany označené CE-označením.

Prínosy pre Vás:

 • preskúšaná statika a pevnostný výpočet,
 • preskúšané zvarové a závitové spoje,
 • optimálna ochrana proti korózii.

 

 

Certifikované dľa EN 1090

Sklad chemických látok

DENIOS sklady chemických látok sú schválené pre uloženie agresívnych chemikálií, vodu ohrozujúcich a horľavých látok a kvapalín všetkých tried. Disponujú záchytnými vaňami z PE, ocele alebo nerezovej ocele a v súlade so zákonom spĺňajú všetky podmienky pre správne skladovanie chemických látok.

Výhody skladov nebezpečných látok:

 • skladovanie veľkého aj malého množstva podľa platných predpisov,
 • integrované záchytné vane,
 • možnosť umiestnenia v budovách aj na voľnom priestranstve,
 • vetranie,
 • bezpečnosť na pracovisku.

V závislosti na type môže byť sklad pre nebezpečné látky vybavený technickým vetraním a vykurovaním. Montáž políc pre malé nádoby a plniace podstavce pre plnenie a dávkovanie umožňujú väčšiu variabilitu tohto skladu nebezpečných látok. Skladovacie kontajnery DENIOS sú pre skladovanie väčšieho množstva nebezpečných látok najlepším riešením.

Vedľa skladov na nebezpečné látky Vám pre bezpečné skladovanie chemických látok v menšom množstve ponúkame bezpečnostné skrine.


Riešenie na mieru

Sklad na nebezpečné látky riešený na mieru

Najmä pri skladovaní väčšieho množstva nebezpečných látok sú požiadavky na sklad zložité a to aj z hľadiska platných zákonov a predpisov. DENIOS vyvíja, vyrába a konštruuje na mieru šité riešenia vyhovujúce predpisom o skladovaní nebezpečných látok v 4 kľúčových oblastiach:

 • sklady nebezpečných látok,
 • tepelná technika,
 • odvetrávacie technológie,
 • technologické kontajnery.

Viac informácií tu >>