• Doprava zdarma nad 40 €
 • DENIOS záruka až 5 rokov
 • Riešenie na mieru
 • Poradenstvo zdarma

Protipožiarne sklady na horľaviny


Skladovanie nebezpečných látok je vďaka ich veľkému množstvu veľmi rôznorodé. Skladovacia kapacita, druh nádob, skladovaná látka: to sú iba tie najdôležitejšie aspekty, ktoré majú vplyv na výber vhodného skladu na nebezpečné látky. Ďalšiu rolu môže zohrávať napríklad požiadavka na požiarnu odolnosť alebo vykurovanie či chladenie skladovacích kontajnerov.

Zavolajte na našu bezplatnú poradenskú linku 0800 11 80 70 a my Vám pomôžeme vybrať ten najvhodnejší sklad. Tešíme sa na Váš telefonát!


Protipožiarny skladovací kontajner na horľaviny

V našej ponuke nájdete okrem ponuky klasických sudových kontajnerov tiež skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou. Protipožiarne skladové kontajnery DENIOS sú ideálne pre bezpečné a predpisové skladovanie horľavých, jedovatých, oxidujúcich alebo vodu ohrozujúcich látok. Protipožiarne sklady DENIOS sú preskúšané v požiarnej skúšobni dľa EN 13501-2. V našom sortimente nájdete skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou v pochôdznej i regálovej verzii.

Regálový protipožiarny sklad vs. pochôdzny protipožiarny sklad

Regálové skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou nájdete v našej ponuke pod označením FMB a BMC. Tieto  skladové kontajnery sú koncipované pre optimálne skladovanie sudov, paliet a IBC. Vďaka premyslenému designu umožňujú bezpečnú a jednoduchú manipuláciu / nakladanie pomocou vysokozdvižného vozíka.

Pochôdzne skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou u nás nájdete pod typovým označením WFP. Tieto kontajnery sú ideálne pre časté vstupovanie do nich, pohyb osôb a manipuláciu s nebezpečnými látkami priamo vo vnútri kontajnera. Je v nich možné napr. miešať nebezpečné látky, stáčať ich, prelievať, dávkovať a pod. Pochôdzne protipožiarne sklady sú vhodné pre skladovanie sudov a malých nádob.

Čo majú spoločné?

Všetky protipožiarne skladové kontajnery DENIOS ponúkajú požiarnu odolnosť až 120 minút a sú dodávané vrátane českej požiarnej certifikácie. Súčasťou konštrukcie protipožiarnych skladov je integrovaná záchytná vaňa. Ponúkame tiež individuálne technické riešenie podľa potrieb zákazníka z hľadiska vnútorného vybavenia kontajnera  ale tiež farebného vyhotovenia. Do všetkých skladov s požiarnou odolnosťou DENIOS je možno pridať vykurovanie pre temperované skladovanie látok citlivých na mráz.


Riešenie na mieru

Sklad na nebezpečné látky riešený na mieru

Najmä pri skladovaní väčšieho množstva nebezpečných látok sú požiadavky na sklad zložité a to aj z hľadiska platných zákonov a predpisov. DENIOS vyvíja, vyrába a konštruuje na mieru šité riešenia vyhovujúce predpisom o skladovaní nebezpečných látok v 4 kľúčových oblastiach:

 • sklady nebezpečných látok,
 • tepelná technika,
 • odvetrávacie technológie,
 • technologické kontajnery.

 

Viac informácií tu >>


Protipožiarny skladový kontajner

Protipožiarne skladové kontajnery od DENIOSu s oceľovou konštrukciou ponúkajú už viac ako 30 rokov bezpečné uskladnenie horľavých chemikálií. Protipožiarne skladové kontajnery vyrábame vo verzii ako regálové sklady a tiež v pochôdznom vyhotovení pre aktívne skladovanie. Sklady s požiarnou odolnosťou DENIOS je možné umiestniť vo vnútri budov ale i vonku. Vďaka bezpečnej konštrukcii protipožiarnych skladových kontajnerov nie je nutné dodržiavať odstupové vzdialenosti nariadené požiarnymi predpismi. Využite tento skladovací kontajner napríklad ako požiarnotechnicky oddelený sklad do výrobných oblastí alebo ako protipožiarny sklad umiestnený na voľnom priestranstve! Individuálne vyhotovenie skladovacích kontajnerov DENIOS a flexibilné príslušenstvo vyjde v ústrety všetkým Vašim špecifickým požiadavkám.

Výhody protipožiarnych skladovacích kontajnerov:

 • stabilná oceľová konštrukcia,
 • preskúšané a stabilné vyhotovenie,
 • požiarna ochrana zvnútra i zvonku (až 120 minút),
 • vhodné pre aktívne i pasívne skladovanie,
 • záchytná vaňa zodpovedajúca Zákonu o vodách č. 364/2004 Z. z.,
 • bez nutnosti dodržania odstupovej vzdialenosti,
 • dodávka v zmontovanom stave,
 • rozsiahly výber príslušenstva.

Ak potrebujete skladovať skôr väčšie nádoby, ako sú sudy alebo IBC kontajnery, odporúčame Vám sklad chemických látok vo variante protipožiarneho regálového skladu, do ktorého budete mať jednoduchý prístup s vysokozdvižnými vozíkmi. Skladovacie kontajnery typového radu FBM ponúkajú napríklad priestor pre uskladnenie až 64 sudov s objemom 200 litrov, 24 europaliet, 16 chemických paliet alebo až 16 IBC nádrží s objemom 1000 litrov. Skladové kontajnery radu FBM sú k dispozícii tiež v praktickej pojazdnej verzii so svetlou výškou 120 mm. Čo sa týka dvier, okrem osvedčených samouzatvárateľných dvier, sú k dispozícii i protipožiarne skladovacie kontajnery s posuvnými dvermi. Tento typ dvier má veľkú výhodu v tom, že nijako neprekáža počas skladovacích procesov a je možné dovybaviť ich elektrickým pohonom a diaľkovým ovládaním.

Sudy, ale tiež malé nádoby s horľavými látkami, budú bezpečne uložené v pochôdznom protipožiarnom sklade WFP. Skladovacie kontajnery typového radu BMC a WFP sú rovnako ako regálové sklady FBM preskúšané a schválené Nemeckým inštitútom pre stavebnú techniku v Berlíne. BMC-S ponúka kompaktné riešenie pre uskladnenie malého množstva sudov alebo 1 IBC. Praktickým pomocníkom je tiež trieda WFP-M so skladovacou plochou až 14 m², zatiaľ čo skladovací kontejner typu WFP-X môže byť využitý ako veľký sklad so skladovacou plochou až 22 m².

Všetky protipožiarne sklady zodpovedajú požiarnej odolnosti až 120 minút, overenej v požiarnej skúšobni dľa STN EN 13501-2 pre REI 120. S protipožiarnymi skladovacími kontajnermi DENIOS budete v bezpečí. Protipožiarne sklady DENIOS sú dodávané kompletne zmontované, a tak hneď pripravené k používaniu.

Sklady s požiarnou odolnosťou DENIOS sú vybavené záchytnou vaňou s oceľovým mrežovým roštom, ktorá zodpovedá platným predpisom pre ochranu životného prostredia.

K dispozícii je tiež celý rad optimálneho príslušenstva, ako sú napríklad nájazdové rampy, technické odvetrávanie a prístupové systémy, poplašné systémy alebo hasiaca technika. Dokonca pravidelné revízne kontroly Vášho protipožiarneho kontajnera na nebezpečné látky vykonáme na prianie za Vás!

Neváhajte a využite naše individuálne poradenstvo. Naši odborníci Vám radi pomôžu, nájsť najvhodnejšiu verziu protipožiarneho skladu chemických látok, ktorý bude presne zodpovedať Vašim potrebám.