• Doprava zdarma nad 40 €
  • DENIOS záruka až 5 rokov
  • Riešenie na mieru
  • Poradenstvo zdarma

Protipožiarne sklady na horľaviny


Skladovanie nebezpečných látok je vďaka ich veľkému množstvu veľmi rôznorodé. Skladovacia kapacita, druh nádob, skladovaná látka: to sú iba tie najdôležitejšie aspekty, ktoré majú vplyv na výber vhodného skladu na nebezpečné látky. Ďalšiu rolu môže zohrávať napríklad požiadavka na požiarnu odolnosť alebo vykurovanie či chladenie skladovacích kontajnerov.

Zavolajte na našu bezplatnú poradenskú linku 0800 11 80 70 a my Vám pomôžeme vybrať ten najvhodnejší sklad. Tešíme sa na Váš telefonát!


Protipožiarny skladovací kontajner na horľaviny

V našej ponuke nájdete okrem ponuky klasických sudových kontajnerov tiež skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou. Protipožiarne skladové kontajnery DENIOS sú ideálne pre bezpečné a predpisové skladovanie horľavých, jedovatých, oxidujúcich alebo vodu ohrozujúcich látok. Protipožiarne sklady DENIOS sú preskúšané v požiarnej skúšobni dľa EN 13501-2. V našom sortimente nájdete skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou v pochôdznej i regálovej verzii.

Regálový protipožiarny sklad vs. pochôdzny protipožiarny sklad

Regálové skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou nájdete v našej ponuke pod označením FMB. Tieto  skladové kontajnery sú koncipované pre optimálne skladovanie sudov, paliet a IBC. Vďaka premyslenému designu umožňujú bezpečnú a jednoduchú manipuláciu / nakladanie pomocou vysokozdvižného vozíka.

Pochôdzne skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou u nás nájdete pod typovým označením BMC. Tieto kontajnery sú ideálne pre časté vstupovanie do nich, pohyb osôb a manipuláciu s nebezpečnými látkami priamo vo vnútri kontajnera. Je v nich možné napr. miešať nebezpečné látky, stáčať ich, prelievať, dávkovať a pod. Pochôdzne protipožiarne sklady sú vhodné pre skladovanie sudov a malých nádob.

Čo majú spoločné?

Všetky protipožiarne skladové kontajnery DENIOS ponúkajú požiarnu odolnosť až 120 minút a sú dodávané vrátane českej požiarnej certifikácie. Súčasťou konštrukcie protipožiarnych skladov je integrovaná záchytná vaňa. Ponúkame tiež individuálne technické riešenie podľa potrieb zákazníka z hľadiska vnútorného vybavenia kontajnera  ale tiež farebného vyhotovenia. Do všetkých skladov s požiarnou odolnosťou DENIOS je možno pridať vykurovanie pre temperované skladovanie látok citlivých na mráz.


Riešenie na mieru

Sklad na nebezpečné látky riešený na mieru

Najmä pri skladovaní väčšieho množstva nebezpečných látok sú požiadavky na sklad zložité a to aj z hľadiska platných zákonov a predpisov. DENIOS vyvíja, vyrába a konštruuje na mieru šité riešenia vyhovujúce predpisom o skladovaní nebezpečných látok v 4 kľúčových oblastiach:

  • sklady nebezpečných látok,
  • tepelná technika,
  • odvetrávacie technológie,
  • technologické kontajnery.

 

Viac informácií tu >>