• Doprava zdarma

 • DENIOS záruka až 5 rokov

 • Riešenie na mieru

 • Poradenstvo zdarma

Sklady s požiarnou odolnosťou


Skladovanie nebezpečných látok je vďaka ich veľkému množstvu veľmi rôznorodé. Skladovacia kapacita, druh nádob, skladovaná látka: to sú iba tie najdôležitejšie aspekty, ktoré majú vplyv na výber vhodného skladu na nebezpečné látky. Ďalšiu rolu môže zohrávať napríklad požiadavka na požiarnu odolnosť alebo vykurovanie či chladenie skladovacích kontajnerov.

Zavolajte na našu bezplatnú poradenskú linku 0800 11 80 70 a my Vám pomôžeme vybrať ten najvhodnejší sklad. Tešíme sa na Váš telefonát!


Protipožiarny skladovací kontajner na horľaviny

V našej ponuke nájdete okrem ponuky klasických sudových kontajnerov tiež skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou. Protipožiarne skladové kontajnery DENIOS sú ideálne pre bezpečné a predpisové skladovanie horľavých, jedovatých, oxidujúcich alebo ďalších vodu ohrozujúcich látok. Protipožiarne sklady DENIOS sú testované v požiarnej skúšobni dľa EN 13501-2. V našom sortimente nájdete skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou v pochôdznej i regálovej verzii.

Regálový protipožiarny sklad vs. pochôdzny protipožiarny sklad

Regálové skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou nájdete v našej ponuke pod označením FMB, RFP a BMC. Tieto  skladové kontajnery sú navrhnuté pre optimálne skladovanie sudov, paliet a IBC. Vďaka premyslenému designu umožňujú bezpečnú a jednoduchú manipuláciu / zakladanie pomocou vysokozdvižného vozíka.

Pochôdzne skladovacie kontajnery s požiarnou odolnosťou u nás nájdete pod typovým označením WFP. Tieto kontajnery sú ideálne pre časté vstupovanie do nich, pohyb osôb a manipuláciu s nebezpečnými látkami priamo vo vnútri kontajnera. Je v nich možné napr. miešať nebezpečné látky, stáčať ich, prelievať, dávkovať a pod. Pochôdzne protipožiarne sklady sú vhodné pre skladovanie sudov a malých nádob.

Čo majú spoločné?

Všetky protipožiarne skladové kontajnery DENIOS ponúkajú požiarnu odolnosť až 120 minút a sú dodávané vrátane českej požiarnej certifikácie. Súčasťou konštrukcie protipožiarnych skladov je integrovaná záchytná vaňa. Ponúkame tiež individuálne technické riešenie podľa potrieb zákazníka z hľadiska vnútorného vybavenia kontajnera  ale tiež farebného vyhotovenia. Do všetkých skladov s požiarnou odolnosťou DENIOS možno pridať kúrenie či klimatizáciu pre temperované skladovanie látok citlivých na mráz, technické vetranie a ďalšie vybavenie podľa požiadaviek zákazníka.

Protipožiarny skladovací kontajner na horľaviny

Riešenie na mieru

Sklad na nebezpečné látky riešený na mieru

Pri skladovaní väčšieho množstva nebezpečných látok sú požiadavky na sklad zložité a to aj z hľadiska platných zákonov a predpisov. DENIOS vyvíja, vyrába a konštruuje na mieru šité riešenia vyhovujúce predpisom o skladovaní nebezpečných látok v 4 kľúčových oblastiach:

 • sklady nebezpečných látok,
 • tepelná technika,
 • odvetrávacie technológie,
 • technologické kontajnery.

 

Viac informácií tu >>


Prečo protipožiarne kontajnery od DENIOSu?

S protipožiarnymi kontajnermi od DENIOS získate preskúšanú bezpečnosť a optimálnu protipožiarnu ochranu. Všetky tieto protipožiarne sklady sú schválené pre skladovanie horľavých kvapalín a odsúhlasené pre skladovanie nádob, sudov a IBC nádrží rôznych veľkostí. DENIOS protipožiarne kontajnery sú v ponuke v podobe sudových skladov i pochôdznych skladov.

Protipožiarne sklady DENIOS sa môžu pochváliť týmito prednosťami:

 • požiarna odolnosť podľa európskej normy EN 13501-2,
 • požiarna odolnosť až REI 120 minút,
 • požiarna ochrana zvnútra i zvonku,
 • možnosť umiestnenia vonku alebo vnútri budovy,
 • integrovaná záchytná vaňa,
 • protipožiarne samouzatvárateľné dvere,
 • stabilná oceľová rámová konštrukcia,
 • DENIOS záruka až 5 rokov.

DENIOS protipožiarne kontajnery zaručujú najvyššiu bezpečnosť pri nakladaní s nebezpečnými látkami v súlade s platnou legislatívou až na medzinárodnej úrovni. Vďaka svojej kvalitnej konštrukcii predstavujú DENIOS protipožiarne kontajnery vhodnú investíciu do budúcnosti.

Pochôdzne protipožiarne kontajnery

Pochôdzny protipožiarny kontajner typu WFP je vybavený nepriepustnou integrovanou žiarovo pozinkovanou záchytnou vaňou z ocele. V protipožiarnom sklade WFP je možné skladovať tiež väčšie nádoby. Žiarovo pozinkované mrežové rošty je možné ľahko vybrať, aby bolo možné záchytnú vaňu vyčistiť. Pre skladovanie žieravín je možné protipožiarny sklad dovybaviť vložnou plastovou záchytnou vaňou alebo vaňou z ušľachtilej ocele.

Regálové protipožiarne sklady

Pre skladovanie nebezpečných horľavých látok na paletách alebo v IBC nádržiach ponúkajú protipožiarne regálové sklady typového radu FBM, RFP a BMC bezpečné a predpisové riešenie. Pri type FBM možno vyberať medzi 2 typy skladov:

 • FBM base bez nožičiek,
 • podjazdná verzia FBM plus s nožičkami.
Prečo protipožiarne kontajnery od DENIOSu?

Typový rad protipožiarnych skladov FBM a RFP Vám ponúka už v štandardnej verzii rozsiahle príslušenstvo a rôzne varianty vyhotovenia:

 • pre vnútorné i vonkajšie umiestnenie,
 • 1 alebo 2 skladovacie polia,
 • 1 – 2 skladovacie úrovne,
 • dvere s antipanikovým zámkom,
 • lakovanie v RAL 5010 (enciánovo-modrá) alebo RAL 9002 (sivo-biela); na prianie možnosť iného odtieňa RAL dľa vlastného výberu,
 • požiarna odolnosť až 120 minúť zvnútra i zvonka.

Protipožiarne kontajnery DENIOS sú v ponuke na prianie s technickým vetraním, aretáciou dvier, vykurovaním v Ex prevedení a v závislosti na type skladu s jednokrídlovými, dvojkrídlovými či posuvnými dverami a nájazdovou rampou. Vnútorný priestor protipožiarneho kontajnera môže byť vybavený individuálnym regálovým systémom a osvetlením.


Protipožiarny kontajner ako sklad peroxidov

Organické peroxidy sú nestabilné, na teplotu citlivé, vznietivé a čiastočne výbušné zlúčeniny. V priemyselnej praxi sa používajú čisté alebo koncentrované peroxidy. Pri skladovaní tohto typu chemikálií musia byť dodržiavané prísne bezpečnostné opatrenia a predpisy. DENIOS sklady peroxidov majú požiarnu odolnosť až 120 minút.