Kompaktné protipožiarne sklady

Kompaktné protipožiarne sklady

Kompaktné sklady na nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou sú navrhnuté pre skladovanie malého množstva nádob s nebezpečnými látkami v blízkosti pracoviska. Môžu byť použité mnohými spôsobmi a ponúkajú účinnú ochranu pri minimálnom požiadavke na priestor. Protipožiarne sklad na nebezpečné látky RFP-S s požiarnou odolnosťou 90 minút slúži na skladovanie horľavín bez nutnosti dodržiavania odstupových vzdialeností.


Zoradiť dľa
1 až 2 z 2
Zobraziť
na stránke