VÝNIMOČNÉ sorbenty DENSORB®


Rozlúčte sa so starými otravnými handrami raz navždy!

Máte plné zuby kľučkovania medzi únikmi oleja alebo iných nebezpečných látok? Nemáte čas je v jednom kuse upratovať?

Neobviňujte sa, aj Vy ste len človek! Veď aby ste udržali stálu čistotu a tým i bezpečnosť na Vašom pracovisku, potrebovali by ste asistenta.

Čo keby ste ale do ruky dostali prostriedok, ktorý sa o úniky postará za Vás? Budete sa môcť plne sústrediť na svoju prácu.

Rozlúčte sa so starými otravnými handrami raz navždy!

Zadovážte si jedinečné sorbenty DENSORB, ktoré vynikajú svojou ULTRA vysokou sorpčnou kapacitou, NEKOMPROMISNOU sorpčnou schopnosťou a výnimočnou odolnosťou voči roztrhnutiu!

A ešte Vám ušetria peniaze. Ako?

 1. Spotrebujete menej materiálu,
 2. menej spotrebovaného materiálu = nižšie náklady na ich nákup a likvidáciu,
 3. dokonalým uprataním predídete vysokým nákladom na sanáciu.

Objednávajte nižšie teraz hneď ONLINEDENSORB sorbenty: praktický sprievodca

Sprievodca DENSORB

Chcete sa dozvedeiť viac o používaní sorbentov? Potrebujete pomôcť pri výbere vhodného produktu? Chcete sa dozvedieť, ako sa správne zachovať v prípade úniku kvapalín? Náš praktický sprievodca svetom DENSORB Vám poskytne všetky dôležité informácie!

Dozviete sa o použití sorbentov - od praktických tipov na každodenné používanie až pre oblasti použitia a kompatibilitu s jednotlivými médiami.

Prejsť k Sprievodcovi


DENSORB® sorbenty do nepohody

Dostatočná príprava znamená precíznejšiu reakciu v prípade konfrontácie s nejakou ohrozjúcou situáciou. Toto platí tiež pri manipulácii s vodu ohrozujúcimi kvapalinami a látkami nebezečnými pre životné prostredie, ako sú oleje alebo chemikálie! Pri bežných každodenných pracovných činnostiach, ako je napríklad prečerpávanie či stáčanie kvapalín z rôznych nádob, ktoré môžu byť netesné alebo pri údržbe strojov a zariadení, môže ľahko dôjsť k určitým únikom nebezpečných látok. Niet pochýb, že je dôležité zabrániť preniknutiu do životného porstredia i veľmi malému množstvu nebezpečných látok, čo je ľahké docieliť používaním vhodných sorpčných materiálov, ktoré najviac pomôžu vyhnúť sa prípadným nečakaným nákladom a sanácii znečisteného životného prostredia.

Čo sú sorbenty?

Pomocou sorbentov sa ekologicky a bezpečne likvidujú rozliate či uniknuté nebezpečné kvapaliny. Tieto kvapaliny sa pri absorpcii viažu na štruktúru sorbnetu a neodkvapkávaju z neho. Sorbenty svoje uplatnenie nájdu najmä vo výrobnom priemysle ale tiež pri zásahoch a výjazdoch hasičov. Všade tam, kde by mohlo dôjsť k úniku olejov, chemikálií alebo iných nebezpečných látok do životného prostredia by mali byť sorbenty vždy po ruke, aby bolo možné vzniku škôd predchádzať, prípadne už vzniknuté škody minimalizovať. Sorbenty DENSORB od DENIOSu sú v ponuke v mnohých variantoch tak, aby vyhovovali všetkým možným spôsobom použitia v závislosti na konkrétnej situácii.

DENSORB sorbenty

Aké sorbenty existujú?

Sorbenty DENSORB® sú vyrábané v troch prevediach: OLEJ, UNIVERZÁL a ŠPECIÁL. DENSORB® sorbenty OLEJ sa používajú k pohlcovaniu olejov a ďalších kvapalín na báze uhľovodíkov. Tento typ sorbentov neabsorbuje vodu, takže je vhodný pre použitie na vode alebo za mokra. Sypké sorbenty na olej predstavujú alternatívu k textilným sorbentom. DENSORB® sorbenty UNIVERZÁL sú vhodné pre zachytenie chladiacich kvapalín, rozpúšťadiel, emulzií a ďalších neagresívnych kvapalných chemikálií. K absorpcii kyselín a lúhov sú určené DENSORB® chemické sorbenty ŠPECIÁL, ktoré sú uspôsobené pre zachytenie agresívnych chemikálií a je ich možné odporučiť i k zachyteniu neznámych druhov kvapalín, pokiaľ nie je s istotou možné určiť ich druh.

Z čoho sa skladá sorbent?

Všetky tri vyhotovenia DENSORB® sorbentov sú, o.i. ,k dspozícii v podobe hadov, vankúšov, rohoží a rolí. Sorpčné hady sú vhodné pre ohraničenie uniknutej kvapaliny, sorpčné vankúše sú schopné zachytiť väčšie množstvo uniknutej kvapaliny a absorpčné role zaručujú šetrné ”dávkovanie”. DENSORB® sorbenty sa skladajú zo špeciálneho vysoko savého sorpčného rúna, ktoré je pokyté hladkou nestrapkavou ochrannou vrstvou. V závislosti na verzii dokáže sorpčný materiál zachytiť až 16-násobok svojej vlastnej váhy.

Ako môže DENIOS pomôcť s výberom?

Výber najvhodnejšieho sorbentu je pomerne jednoduchý, hoci vďaka nášmu rozsiahlemu sortimentu by sa mohlo zdať, že je to naopak. Okrem nášho Praktického sprievodcu Vám pri výbere môže pomôcť i náš Vyhľadávač sorbentov v hornej časti tento stránky. Ak by ste aj napriek tomu mali nejaké pochybnosti o správnosti vybraného sorbentu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky. Pre priemyselné použitie máme tiež pripravené celé havarijné súpravy sorbentov pre okamžité použitie.

Ako sorbenty bezpečne zlikvidovať?

Nepoužité sorbenty samé o sebe nepredstavujú bezpečnostné riziko. Použité sorbenty však preberajú vlastnosti absorbovanej kvapaliny, takže musia byť zlikvidované v súlade so platnými predpismi, pričom je pre spôsob likvidácie rozhodujúci druh absorbovanej kvapaliny. Napr. sorbenty nasiaknuté olejom musia byť zlikvidované podľa Zákona o odpadoch - § 76: Nakladanie s odpadovými olejmi.

Čo je treba brať do úvahy pri skladovaní?

Akékoľvek sorbenty by mali byť chránené pred trvalým UV žiarením a mali by byť skladované na suchom mieste. Teplota nezohráva pri skladovaní až takú dôležitú úlohu, pretože teplota tavenia je 160 °C. Ak bude vybrané miesto spĺňať všetky vyššie uvedené kritériá, môžu byť na takom mieste sorbenty dlhodobo uskladnené.

Štruktúra DENSORB sorbentov

Vyskúšajte si DENSORB®!

[Translate to sk_SK:] DENSORB Starterset

DENSORB® štartovacia sorpčná sada UNIVERZÁL

Obsah:

 • 5x sorpčná rohož Premium Triple 40 x 50 cm
 • 5x sorpčná rohož Economy Single 40 x 50 cm
 • 2x sorpčný vankúš 25 x 25 cm
 • 2x sorpčný had 120 x 7,5 cm

Objednať teraz

ZDARMA DENSORB® sada vzoriek

ZDARMA DENSORB® sada vzoriek

Obsah:

 • 1x sorpčná rohož Economy Single 40 x 50 cm
 • 1x sorpčná rohož Economy Double 40 x 50 cm
 • 1x sorpčná rohož Economy Triple 40 x 50 cm
 • 1x sorpčná rohož Premium Triple 40 x 50 cm

Objednať teraz


Praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“

Nemusíte nikam jazdiť, prídeme za vami! Dohodnite si termín ešte dnes! Zaškolíme vašich zamestnancov, aby dokázali správne reagovať v prípade úniku.

Viac o seminári

Praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“

Prečo používať havarijné súpravy?

Núdzové sorpčné sady DENIOS umožňujú účinne a rýchlo zasiahnuť proti akýmkoľvek nechceným únikom, napr. uniknutému oleju, chemikáliám a iným kvapalinám priamo na stavenisku, v prevádzkach alebo pri zabezpečení ochrany vodných tokov a pôdy v súlade s platnými predpismi a normou ISO 14001.

DENSORB havarijné súpravy sorbentov od firmy DENIOS sú vyrábané v rôznych vyhotoveniach, veľkostiach a farbách. Niektoré sú uspôsobené prevažne pre absorpciu chemikálií, ďalšie pre zachytenie olejov a iné pre univerzálne použitie. Napriek tomu majú všetky sorpčné havarijné súpravy DENIOS niečo spoločné, všetky sú veľmi kvalitné, efektívne a praktické!

DENSORB havarijné súpravy sa vyrábajú v 3 verziách dľa účelu použitia:

 • havarijná súprava Olej: k absorpcii olejov, rozpúšťadiel, uhľovodíkových a ďalších organických kvapalín
 • havarijná súprava Univerzál: k absorpcii neagresívnych kvapalín, rozpúšťadiel, uhľovodíkových i vodných roztokov
 • havarijná súprava Špeciál: k absorpcii kyselín, lúhov a ďalších agresívnych a neznámych kvapalín

Ak dôjde k úniku nebezpečnej kvapaliny alebo jej rozliatiu, je dôležité zasiahnuť včas, účinne a dôsledne. Rozliata kvapalina môže obsahovať olej, vodu alebo nebezpečné chemikálie a najlepším riešením ako sa vysporiadať s takouto situáciou, je mať stále po ruke vhodnú DENSORB havarijnú súpravu. Optimálne zvládnuť túto situáciu je možné iba v prípade, ak na ňu budeme dôkladne pripravení a pre tento účel sú ideálne práve sorpčné havarijné súpravy. Niektoré druhy sorpčných havarijných súprav sú dokonca vhodné i k vonkajšiemu použitiu, sú uzamykateľné a teda chránené proti neoprávnenému prístupu nepovolaných osôb.

DENSORB havarijné súpravy sú šetrné k životnému prostrediu a sú vyrobené v súlade s platnými právnymi predpismi. V DENIOS širokej ponuke DENSORB havarijných sorpčných sád nájdete núdzové sady sorbentov v prenosných taškách, bezpečnostných skrinkách, prepravných boxoch, mobilných nádobách, vozíkoch i v sudoch. Jednotlivé sorpčné havarijné súpravy ponúkajú rôznorodú sorpčnú kapacitu, a to od 100 litrov do 1900 litrov. Niektoré havarijné sady sú vyrábané s transparentným obalom, takže máte ich obsah stále pod kontrolou. V našej ponuke nájdete pojazdné havarijné súpravy pre ľahšiu manipuláciu či havarijné súpravy pre prepravu pomocou vysokozdvižného alebo paletového vozíka. Tak ako všetky produkty firmy DENIOS, ponúkajú naše havarijné sady flexibilitu a adaptabilitu, ako z hľadiska ceny, tak z hľadiska využiteľnosti.

Druhy havarijných súprav

Všetky DENSORB sorpčné havarijné súpravy ponúkajú optimálnu ochranu proti prípadným únikom nebezpečných kvapalín. Havarijné sady DENIOS obsahujú sorbenty, ktoré sú schopné absorbovať takmer každú kvapalinu alebo látku uniknutú vo Vašej prevádzke. Prenosné núdzové sady DENIOS ponúkajú najjednoduchšiu manipuláciu, sú kompaktné, ľahké a môžu byť rýchlo prenesené na miesto havárie. Sú ideálne napr. pre servisných technikov, bezpečnostných technikov alebo konzultantov BOZP. Prednosťou týchto prenosných havarijných sorpčných sád DENIOS je ich skladovateľnosť a naviac väčšina z nich je vybavená nastaviteľnými popruhmi pre praktickú manipuláciu.

Havarijné súpravy v taške

DENIOS mobilná havarijná súprava v taške obsahuje rohože, hady, vankúše a ďalšie praktické príslušenstvo. V ponuke je tiež mobilná sada v taške so skladacou havarijnou vaňou z plastu, ktorá sa „pýši“ svojim absorpčným objemom 15 litrov. V sade samozrejme nechýba ani pár ochranných rukavíc. Absorpčná kapacita havarijnej súpravy v taške od DENIOSu sa pohybuje od 45 l do 59 l v závislosti na variante, ktorý si vyberiete. Vyberať je možné z 3 variantov vyhotovenia: Olej, Univerzál a Špeciál. Verzia Olej odpudzuje vodu a absorbuje olej, zatiaľ čo vyhotovenie Univerzál pohlcujúce olej i vodu je možné použiť v akejkoľvek krízovej situácii. Rad Špeciál je najvhodnejší pre vysporiadenie sa s únikmi kyselín, lúhov a iných agresívnych chemikálií.

Havarijné súpravy v taške
Pojazdné havarijné súpravy sorbentov

Pojazdné havarijné súpravy sorbentov

Pojazdné havarijné súpravy sorbentov sú vybavené rôznymi druhmi praktických sorbentov pre účinnú a rýchlu likvidáciu prípadných nechcených únikov. DENSORB pojazdné havarijné sady obsahujú sorpčné rohože, hady a vankúše ale tiež ochranné okuliare, rukavice a plastové vrecia pre bezpečnosť obsluhy pri odstraňovaní únikov kvapalín.

Ak potrebujete skôr sorbenty pre vonkajšie použitie, môžeme Vám ponúknuť špeciálne havarijné súpravy vyznačujúce sa odolnosťou proti vlhkosti a znečisteniu. Jedinečné havarijné súpravy v sude od firmy DENIOS sú navrhnuté a vybavené tak, aby si ľahko a účinne poradili nielen s únikmi chemikálií.

Havarijné súpravy pre nákladné vozidlá

Naše mobilné núdzové sady sorbentov v mini prevedeniach už svojim názvom naznačujú, že boli vyrobené pre pohodlné kompaktné umiestnenie ako balíček pre núdzové prípady, napr. v kamiónoch alebo vo vysokozdvižných vozíkoch pre okamžité použitie v núdzovej situácii. Sú malé, efektívne a všestranne použiteľné. Ak dôjde k nechcenému úniku nebezpečných kvapalín, je použitie tejto minisady výborným riešením! Transparentný uzatvárateľný obal na zips je možné použiť k uskladneniu a likvidácii použitých nasiaknutých sorbentov. Mobilná núdzová minisada sorbentov DENIOS zodpovedá všetkým platným predpisom a je zároveň šetrná k životnému prostrediu.

V ponuke DENIOS nájdete tiež špeciálnu havarijnú súpravu pre nákladné vozidlá k použitiu v prípade vážnej havárie počas cesty. Je možné ju namontovať do všetkých typov vozidiel a je navrhnutá tak, aby bola schopná zabrániť ďalšiemu úniku kvapalín vytečených na cestu. Sorbenty sú umiestnené v plastovej skrinke, ktorá je odolná voči striekajúcej vode, počasiu a je uzamykateľná. Núdzová sada pre nákladné vozidlá od firmy DENIOS je vysoko kvalitná a rovnako ako ostatné produkty DENIOS tohto radu ponúkajú ideálne riešenie pre zložité a naliehavé situácie.

Nahliadnite do našej širokej ponuky havarijných sád sorbentov a vyberte si ten variant, ktorý bude najlepšie vyhovovať práve Vám!

Havarijné súpravy pre nákladné vozidlá