• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 rokov

  • Riešenie na mieru

  • Poradenstvo zdarma

Vybavenie pre Vaše sklady a prevádzkarne


Vybavenie prevádzok

Počas plánovania výroby a výrobných procesov je mnoho bezpečnostných aspektov, na ktoré je  treba brať ohľad.

DENIOS prináša na trh  dokonale prepracované prostriedky pre vybavenie Vašej prevádzky, ktoré zohľadňujú ochranu životného prostredia a zároveň i bezpečnosť práce. Sú vyrobené v súlade s právnymi predpismi a ponúkajú dokonalú bezpečnosť. Okrem inovatívnych produktov pre Vaše prevádzky posyktujeme taktiež kompletné odborné poradenstvo. Okrem našich štandardných výrobkov ponúkame individuálne riešenia  plánované na mieru pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami.

Tepelné plášte a sudové ohrievače

Ohrev, tavenie, chladenie – DENIOS ponúka špeciálne tepelné plášte a sudové ohrievače pre sudy a IBC nádrže k vyhrievaniu  alebo udržiavaniu  vnútornej konštantnej teploty. Tepelné plášte a sudové ohrievače sú prispôsobené pre skladovacie nádoby, ako sú 200 l sudy, plynové fľaše s Ø 230 mm alebo IBC kontajnery pre bežné oblasti použitia ale tiež pre Ex oblasti.

Skladové  paletové regály

Skladové paletové regály od DENIOSu predstavujú stabiný regálový systém pre bežné skladovacie prostriedky, ako sú napr. europalety, gitter boxy a pod. Regálové konštrukcie  sú pozinkované a nepodliehajú korózii.

Palety a gitter boxy

Palety a gitterboxy od DENIOSu spĺňajú všetky požiadavky na bezpečnosť a odolnosť, takže z ich pomocou je možné bezpečne prepravovať a skladovať kvalitný  priemyselný  tovar, chemikálie a nebezpečné materiály.

Výstražné symboly a výstražné stojany

Označenie upozorňujúce na nebezpečné látky prispieva k vyššej bezpečnosti v rámci podniku a zároveň je i vyžadované zákonom. Zabezpečte nebezpečné látky a zdravie svojich zamestnancov prostrednítvom efektívneho označenia výstražnými symbolmi v signálnych farbách.

Výstražný stojan „Pozor, klzká podlaha!“  v 4 jazykoch varuje pred nebezpečenstvom pošmyknutia sa – a to v nemčine, angličtine, francúzštine a španielčine.

Núdzové osvetlenie

Optimálne svetelné podmienky v pracovnom prostredí sú nevyhnutnosťou, obzvlášť  s ohľadom  na výsledky výroby a maximálnu ochranu Vašich zamestnancov. Núdzové osvetlenie zabezpečí vyššiu bezpečnosť napr. v prípade požiaru.

Dielenské žeriavy, paletové vozíky, prepravné vozíky

Pre skladovanie a prepravu nebezpečných látok a chemikálií v rámci podniku sa dokonale hodia prepravné prostriedky, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na bezpečnosť a zabezpečia dlhodobý bezproblémový transport.

Nájazdová a protinárazová ochrana

Protinárazové zábrany a nájazdová ochrana je určená pre ochranu osôb, strojov, vnútorného vybavenia, tovaru a budov proti nárazu a to ako v interiéri tak v exteriéri. Pomocou nájazdovej a nárazovej ochrany môžete oddeliť dopravné cesty od pracovného priestoru a zabrániť tak zraneniu zamestnancov alebo poškodeniu majetku.

Fajčiarske prístrešky

Zabezpečte čistý vzduch medzi fajčiarmi a nefajčiarmi. Prístrešky pre fajčiarov sú buď  samostatne stojace alebo vhodné pre inštaláciu na stenu.

Skrinky na kľúče

V ponuke DENIOS nájdete bezpečnostné  skrinky na kľúče z ocele alebo hliníka v rôznych veľkostiach.