DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Človek v centre pozornosti: Ako ergonomické pracovné prostredie pomáha kompenzovať demografické zmeny

Demografické zmeny majú vplyv na všetky oblasti našej spoločnosti, vrátane pracovného života. Starnúca pracovná sila predstavuje pre zamestnávateľov nové výzvy, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť práce. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patrí podľa zákona o BOZP medzi základné povinnosti zamestnávateľa. Musí sa teda zabezpečiť, aby boli všetky skupiny zamestnancov chránené pred pracovnými úrazmi a poškodením zdravia, a to s prihliadnutím na individuálne potreby. Prečítajte si nižšie o výzvach, ktorým čelia pracovníci zaoberajúci sa bezpečnosťou práce a o tom, ako je možné sa s nimi vysporiadať.

Demografické zmeny predstavujú nové výzvy pre bezpečnosť práce

Neskorší odchod do dôchodku a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov spôsobujú zmeny vo vekovej štruktúre pracujúcich

Demografické zmeny popisujú zmeny vo vekovej štruktúre populácie. Zvyšujúca sa stredná dĺžka života a klesajúca pôrodonosť majú významný vplyv na mnoho aspektov spoločenského života, vrátane pracovnej sféry.

So zvyšujúcim sa vekom odchodu do dôchodku starší zamestnanci pracujú dlhšie a zostávajú tak dlhšie na trhu práce. Zároveň na trh práce vstupuje menej mladých zamestnancov. Najmä v technickej oblasti nie je dostatok kvalifikovaných odborníkov na obsadenie voľných miest. Zamestnávatelia sú tak o to viac závislí na odborných znalostiach osôb staršieho veku, aby bola zaistená ich konkurencieschopnosť a rast v dlhodobom horizonte.

Demografické zmeny so sebou nesú aj množstvo výziev v oblasti bezpečnosti práce: je nevyhnutné prispôsobiť pracovné podmienky meniacej sa vekovej štruktúre pracovnej sily a investovať konkrétne do zdravia a pracovného komfortu starších zamestnancov.

STARNÚCA PRACOVNÁ SILA: ZAMESTNAVATELIA MUSIA BRAŤ DO ÚVAHY INDIVIDUÁLNE RIZIKÁ

S tým, ako ľudia zostávajú na trhu práce dlhšie, sa priemerný vek zamestnancov v mnohých odvetviach a povolaniach zvyšuje. To má obrovský vplyv na bezpečnosť na pracovisku, pretože starší ľudia sú náchylnejší na pracovné úrazy a zranenia v dôsledku fyzických zmien a chorôb súvisiacich s vekom. Ďalším dôležitým faktorom v súvislosti s pribúdajúcim vekom je pokles fyzickej výkonnosti.

Podľa zákona o BOZP sú zamestnávatelia povinní zohľadniť špecifické riziká pre zvlášť ohrozené skupiny zamestnancov. Je preto nevyhnutné, aby spoločnosti začlenili demografické zmeny do návrhov a stratégií svojich pracovísk, aby zabezpečili, že budú schopné uspokojiť potreby všetkých zamestnancov. Na zaistenie bezpečnosti práce pre starších zamestnancov je preto dôležité poskytovať ergonomické pracovné podmienky šité na mieru. To môže zahŕňať napríklad úpravu pracovných postupov a úloh i používanie technických pomôcok.

Starší zamestnanci sú cenní - chráňte ich pred pracovnými úrazmi a chorobami z povolania!

Zamestnanci v staršom veku sú často pre firmy obzvlášť cenní. Tu je niekoľko dôvodov:

1
Skúsenosti a know-how

S mnohoročnými pracovnými skúsenosťami môžu byť starší zamestnanci cenným prínosom, pomáhajú riešiť problémy a výzvy.

2
Kontinuita a stabilita

Často dlhotrvajúci pracovný pomer môže pomôcť zaistiť kontinuitu a stabilitu v rámci spoločnosti.

3
Spoľahlivosť a zodpovednosť

Starší zamestnanci majú často vyššiu pracovnú morálku a pracujú obzvlášť spoľahlivo a zodpovedne. To im umožňuje prispievať k stabilite a efektivite spoločnosti.

4
Mentoring a odovzdávanie znalostí

Dlhoroční zamestnanci môžu odovzdávať svoje skúsenosti mladším kolegom a pomáhať tak rozvíjať a podporovať ďalšiu generáciu zamestnancov.

5
Sieť kontaktov

Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam si už vybudovali mnoho kontaktov a vzťahov, ktoré môžu byť pre firmu veľmi prínosné.

Starší zamestnanci sú v dôsledku demografických zmien vyhľadávnou a pribúdajúcou pracovnou silou. Podpora ich zdravia je preto z ekonomického hľadiska nielen morálnou povinnosťou, ale aj nutnosťou. Cielenou podporou zdravia starších zamestnancov môžu zamestnávatelia pomôcť zabezpečiť, aby zostali dlhšie zdraví a produktívni vo svojom pracovnom živote. Podpora zdravia môže pomôcť vyhnúť sa alebo zmierniť choroby a ťažkosti súvisiace s vekom, čo pozitívne ovplyvňuje výkonnosť pracovníka a jeho schopnosť pracovať.

Ergonomické pracovné prostredie v starobe: naše tipy pre zamestnávateľov

Špecifické výzvy pri fyzicky náročných činnostiach

Fyzicky namáhavé činnosti, napríklad vo výrobnej prevádzke či v logistike, môžu byť pre starších zamestnancov obzvlášť stresujúce. V priebehu rokov sa to môže prejaviť známkami fyzického opotrebovania, ako sú problémy so svalmi, kĺbmi alebo problémami s chrbtom. Najmä monotónne opakované pohyby a dlhé státie môžu viesť k bolesti a vyčerpaniu. Navyše vzhľadom na prirodzený proces starnutia môžu starší zamestnanci zvládať menej stresu ako ich mladší kolegovia. Často bývajú náchylnejší na úrazy a choroby, ktoré môžu byť spôsobené fyzickým stresom na pracovisku.

Pomôžte starším zamestnancom s manipuláciou s nákladom

Činnosti súvisiace s logistikou zohrávajú v mnohých spoločnostiach klúčovú úlohu. Zamestnanci sú zaneprázdnení prepravou, skladovaním alebo triedením tovaru a materiálov v areáli spoločnosti. Tieto úlohy môžu byť najmä pre starších zamestnancov fyzicky náročné a môžu zaťažovať ich zdravie. Je preto veľmi dôležité, aby pracovné podmienky v intralogistike boli maximálne ergonomické. Jednou z možností je využitie ergonomických pomôcok, akými sú transportné vozíky, žeriavy alebo dopravníky. Tie pomáhajú premiestňovať ťažké bremená alebo automatizovať opakované pohyby, aby sa znížila námaha zamestnancov.

Dali sme pre vás dohromady ergonomické manipulačné pomôcky pre oblasť intralogistiky:

Prepravné vozíky

Prepravné vozíky, viacúčelové vozíky, prepravné plošiny či kolobežky môžete využiť na najrôznejšie prepravné účely. DENIOS ponúka cez 300 rôznych položiek.

K prepravným vozíkom

Manipulačná zdvíhacia technika

Zdvíhacia technika a produkty umožňujú ľahké zdvíhanie bremien alebo kompenzáciu výškových rozdielov. V našom sortimente nájdete napríklad paletové vozíky, zdvíhacie stoly, žeriavy atď.

K zdvíhacej technike

Sudová manipulačná technika

DENIOS ponúka zdvižky a transportéry sudov, vozíky či valčeky na sudy, príslušenstvo k vysokozdvižným vozíkom, závesy a kliešte na sudy. Vďaka valčekom či elektropohonom môže byť manipulácia so sudmi podstatne jednoduchšia.

K sudovej manipulačnej technike

Manipulácia s plynovými fľašami

Vozíky na plynové fľaše alebo prepravné stojany na plynové fľaše zvyšujú bezpečnosť a ergonómiu pri manipulácii s plynovými fľašami a ich preprave v rámci firmy.

K produktom na manipuláciu s plynovými fľašami

Valčekové dráhy pre sudy a palety

Prevádzky, kde dochádza k manipulácii s nebezpečnými látkami, môžu byť vybavené širokou škálou možností pre ergonomickú a bezpečnú manipuláciu s produktmi. Napríklad valčekovými dopravníkmi pre sudy aj palety.

K produktu

Novinka: ergonomická zdvižka pre malé nádoby

Pracujte múdro - nie tvrdšie! Chráňte svojich zamestnancov pomocou najnovších ergonomických nástrojov a objavte našu inováciu pre všetky nádoby do 100 kg.

Ergonomická zdvižka od DENIOSu je ideálnym riešením pre jednoduchú a bezpečnú prepravu malých nádob. V štandardnej verzii dostanete podvozok s adaptérovou doskou a predinštalovanými zdvíhacími ramenami pre nádoby s bočnými úchytmi na prenášanie. Adaptérovú dosku je možné modulárne rozšíriť: pomocou prídavných držiakov na nádoby je možné bezpečne umiestniť akúkoľvek malú nádobu (viď príslušenstvo). Úzky podvozok je možné ľahko a obratne ovládať pomocou štyroch koliesok. Nízka konštrukčná výška umožňuje bezpečne podísť palety či záchytné vane.

Prispôsobte pracovné podmienky ľudským zmyslom

Starší zamestnanci potrebujú špeciálnu ochranu pred hlukom a zlou viditeľnosťou, pretože vzhľadom na vek môžu byť menej odolní voči niektorým zdravotným problémom. Môžu už napríklad mať poruchu sluchu alebo problémy so zrakom, ktoré môžu byť ďalej zhoršované hlukom či zlou viditeľnosťou. Okrem toho môže hluk viesť aj k zvýšenému stresu a tým aj k zhoršeniu ďalších zdravotných problémov, ako sú kardiovaskulárne ochorenia. Starší zamestnanci už mávajú menej energie ako ich mladší kolegovia a ich regenerácia trvá podstatne dlhšie. Je preto dôležité, aby zamestnávatelia podnikli kroky na ochranu starších osôb pred týmito potenciálnymi hrozbami, napríklad poskytovaním ochrany sluchu a dobrou viditeľnosťou na pracovisku.

Správne osvetlenie pre optimálnu viditeľnosť

Vedeli ste, že pri nedostatočných svetelných podmienkach môže byť vnímanie farieb narušené už od 30 rokov? Od 45 rokov sa už zrak postupne zhoršuje. Tieto faktory môžu mať za následok pomalšie reakčné doby, čo zvyšuje pravdepodobnosť nehôd. Vďaka správnemu osvetleniu, ideálne s individuálne nastaviteľnou intenzitou osvetlenia, už zdravý zrak svojich zamestnancov výrazne podporíte.

Zaistite ochranu sluchu

Zvýšená expozícia hluku môže viesť k strate sluchu už vo veku 40 rokov. Častou chorobou z povolania je strata sluchu spôsobená hlukom. Aby ste tomu zabránili, existujú rôzne prípravky, ktoré je možné preventívne používať na ochranu sluchu.

Poskytnite zamestnancom úľavu pri činnostiach v stoji

Pre starších zamestnancov môže dlhé státie pri pracovných činnostiach predstavovať problém. Dlhodobé státie môže spôsobiť bolesti kĺbov a svalov, najmä nôh a chodidiel. Našťastie existujú spôsoby, ako zamestnancom pri práci vyžadujúcej státie uľaviť - napríklad používanie stoličiek či ergonomických podložiek na pracovisku.

Umožnite sedenie

Jedným zo spôsobov, ako uľahčiť starším zamestnancom prácu v stoji, je skrátka umožniť im sedenie. Kreslo alebo výškovo nastaviteľná stolička môže poskytnúť pohodlnú a stabilnú oporu, ktorá im umožní priebežne odpočívať a uvoľniť tlak pôsobiaci na kĺby bez toho, aby museli prerušiť prácu. Okrem kancelárskych stoličiek existujú aj špeciálne varianty, ako sú pomôcky na státie a stoličky, ktoré môžu pracoviská urobiť ergonomickejším.

Používajte ergonomické pracovné rohože

Ergonomické protiúnavové rohože sú špeciálne vyvinuté podlahové krytiny, ktoré uľavujú telu pri dlhom státí a znižujú tlak na kĺby a svaly. Dodávajú sa v rôznych veľkostiach a hrúbke materiálu a je možné ich použiť na všetky typy podláh vrátane dlaždíc a kobercov. Protiúnavové rohože môžu tiež pomôcť zlepšiť pohodlie na pracovisku a znížiť riziko pádov a nárazov.

Ďalšie tipy pre ergonomické pracovisko

Téma ergonómie v súvislosti s demografickými zmenami je nesmierne zložitá a zahŕňa mnoho ďalších aspektov.

DÔLEŽITÉ! Ak nedodržiavate ochranné opatrenia pre zamestnancov a zanedbávate ich potreby, môže dojsť k zvýšenej miere absencie. Existuje niekoľko opatrení, ktoré môžu zamestnávatelia prijať, aby riziko absencie obmedzili. Niektoré z nich sme pre vás zhrnuli:

1
Ergonomické pracovné podmienky

Uistite sa, že vaše pracovné podmienky sú také, aby zamestnanci mohli pracovať ergonomicky a bez veľkej fyzickej námahy.

2
Ponuka kurzov a školení

Vzdelávanie o bezpečnostných a zdravotných rizikách môže pomôcť zvýšiť povedomie zamestnancov o potenciálnych nebezpečenstvách a znížiť pravdepodobnosť nehôd a zranení.

3
Podpora zdravia a prevenacia

Ponúknite zamestnancom programy, ktoré pomôžu zamestnancom zostať zdraví. Môžu sa týkať zdravého stravovania, pravidelného cvičenia či znižovania stresu.

4
Znížená pracovná záťaž

Zaistite, aby pracovná záťaž zodpovedala zručnostiam a schopnostiam zamestnancov, aby nedošlo k prepracovaniu a vyčerpaniu.

5
Preskúmanie pracovných podmienok

Pravidelne kontrolujte pracovné podmienky a identifikujte potenciálne riziká alebo zdroje nebezpečenstva. Tieto riziká eliminujte, aby ste predišli zraneniu alebo strate pracovného času.

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Prečítajte si aj...

Načítam…
i

Technické informácie na tejto stránke boli zostavené starostlivo a podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Napriek tomu DENIOS nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť, a to ani voči čitateľovi, ani voči tretím osobám. Používanie informácií a obsahu pre vaše vlastné účely alebo účely tretích stran je preto na vaše vlastné riziko. V každom prípade dodržujte aktuálne platnú legislatívu.

Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00