Podlahové a priemyselné rohože


Rozhodujúcicm krokom smerom k väčšej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zabezpečnenie si priemyselných podlahových rohoží. Protiúnavové rohože, protišmykové rohože, čistiace rohože či antistatické rohože by mali byť na každom pracovisku, kde zamestnanci pri pracovnom procese dlhodobo stoja alebo tam, kde je vysoké riziko pošmyknutia.

Protiúnavové rohože

Protiúnavové rohože sú vhodné pre pracoviská, kde sa pracuje prevažne v stoji. Poskytujú väčšie pohodlie a bezpečnosť takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Súčasne účinne znižujú pocit únavy a zvyšujú tak produktivitu.

Antistatické rohože

V prevádzkach, kde sa pracuje pod vysokým napätím, je vhodné používať antistatické rohože. Tie chránia zamestnancov a citlivé prístroje pred nežiaducou statickou elektrinou. Protišmykový povrch antistatických rohoží súčasne chráni zamestnancov pred nebezpečenstvom pošmyknutia.

Čistiace rohože

Čistiace rohože a koberce do vstupných priestorov Vám pomôžu održiavať poriadok v budovách.

Protišmykové rohože

Protišmykové rohože sú vhodné pre hladké povrchy, kde hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.