DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Bezpečnosť práce

Pri výkone pracovných činností sa môže prihodiť prakticky čokoľvek. Len v roku 2018 bolo v Slovenskej republike nahlásených 46 223 úrazov s pracovnou neschopnosťou. Následky si potom nesie nielen príslušný zamestnanec v podobe ujmy na svojom zdraví, ale aj zamestnávateľ, na ktorého bedrách ležia náklady spojené s odškodnením za pracovný úraz, prípadne chorobu z povolania. Cieľom BOZP je prijatie vhodných preventívnych opatrení, zamedzujúcich vzniku ohrozenia alebo poškodenia zdravia, prípadne stratám na ľudských životoch.

Kategória
Nájazdová a protinárazová ochrana
Osobné ochranné pomôcky
Bezpečnostné sprchy a fľaše na výplach očí
Podlahové a priemyselné rohože
Bezpečnosť vnútropodnikovej dopravy
Neiskrivé náradie
Izolované náradie 1000 V
Náradie z nerezu
Náradie z titánu
Podlahové značenie a oprava podláh
Odsávacia technika
Zváracie zásteny a deky
Prostriedky pre prvú pomoc
Protipožiarna ochrana
Rezacie nástroje

Z našej ponuky

Novinka
SALE
bestseller
[[record.name]]
[[record.actionPrice]] [[record.price]] [[record.price]] bez DPH
Cena na vyžiadanie

Minimalizujte riziká!

Bezpečne na každom kroku

Najmä zamestnanci v spracovateľskom priemysle sú vystavení pomerne vysokému riziku vzniku úrazov, ktorý často vychádza z ich každodenných pracovných činností a rutinných procesov. Pomocou vhodných ochranných produktov a pomôcok možno úrazom na pracovisku úspešne predchádzať. K priamej ochrane tela slúžia osobné ochranné prostriedky (OOP), ako sú dýchacie masky, respirátory, ochranné helmy, ochranné okuliare, ochranné obleky či ochrana sluchu. V súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru možno spomenúť vhodné vybavenie v súlade so zásadami ADR. V našej ponuke nájdete tiež nespočetné množstvo praktických produktov pre zvýšenie bezpečnosti na pracoviskách a v prevádzkových priestoroch, ako napr. protinárazové zábrany, nájazdové ochrany, protiúnavové rohože, neiskrivé náradie, produkty pre bezpečnosť vnútropodnikové dopravy, odsávacie techniku, laboratórne stoly a digestory, bezpečnostné sprchy a rad ďalších.

Právne predpisy

Európske smernice a globálne harmonizácie práva majú významný vplyv na zákony o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V SR sa touto problematikou okrem Zákonníka práce a mnohých ďalších predpisov zaoberá aj Zákon č. 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sú definované:

 • požiadavky na pracovisko a pracovné prostredie,
 • požiadavky na pracovisko a pracovné prostredie na stavenisku,
 • požiadavky na výrobné a pracovné prostriedky a zariadenia,
 • požiadavky na organizáciu práce a pracovné postupy,
 • bezpečnostné značky, označenia a signály,
 • predchádzanie ohrozenia života a zdravia,
 • odborná spôsobilosť a zvláštna odborná spôsobilosť.

Špecializovaný personál v prevádzke

Pri práci s nebezpečnými látkami je povinné používať vhodné osobné ochranné prostriedky ako sú napr. ochranné obleky, pomôcky na ochranu dýchacích ciest či ochranné rukavice. Téma bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prináša do bežného pracovného dňa celý rad výziev a úloh. Funkciu odborníkov na nebezpečné látky, ochranu životného prostredia, BOZP a PO spravidla vykonáva špeciálne vyškolený personál, často pochádzajúci z radov zamestnancov, ktorí získavajú potrebnú kvalifikáciu prostredníctvom odborných školení, kurzov a seminárov zameraných na vyššie uvedené oblasti, aby mohli vykonávať odborné funkcie v spoločnosti, ako sú napr .:

 • ekológovia,
 • špecialisti bezpečnosti práce,
 • špecialisti požiarnej ochrany,
 • špecialisti ochrany životného prostredia.

Aj napriek pôsobnosť kvalifikovaného personálu vo firemnej infraštruktúre je nutné mať neustále na pamäti, že za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá výhradne zamestnávateľ.

Prečítajte si tiež ...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00