• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 rokov

  • Riešenie na mieru

  • Poradenstvo zdarma

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


DENIOS ponúka rad výrobkov pre zvýšenie bezpečnosti práce, ktoré sú vyrobené v súlade s európskymi právnymi predpismi. Podľa zákona je povinnosťou zamestnávateľa, aby zabezpečil svojim zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Protiúnavové rohože, čistiace a antistatické rohože

DENIOS ponúka širokú škálu protiúnavových rohoží, ktoré znižujú  únavu zamestnancov a zvyšujú tak ich produktivitu. Čistace rohože do vstupných priestorov Vám pomôžu udržiavať poriadok v budovách. Antistatické rohože slúžia k ochrane zamestnancov a citlivých prístrojov pred nežiaducou statickou elektrinou.

Bezpečnostné sprchy a očné sprchy

V prípade zasiahnutia tela alebo očí zdraviu škodlivou látkou ponúka DENIOS celý rad bezpečnostných spŕch, tvárových a očných spŕch a fliaš pre výplach očí. Núdzové sprchy a očné vymývačky DENIOS sú schopné poskytnúť efektívnu a okamžitú prvú pomoc pri prípadnej nehode. Všetky naše bezpečnostné sprchy je možné ľahko nainštalovať a je  s nimi jednoduchá manipulácia.