• Doprava zdarma

 • DENIOS záruka až 5 rokov

 • Riešenie na mieru

 • Poradenstvo zdarma

Bezpečnostné sprchy a očné vymývačky Čoskoro v ponuke tiež vo verzii s nádržou

Čoskoro v ponuke tiež vo verzii s nádržou

Už čoskoro doplnia našu rozsiahlu ponuku tiež kombinované bezpečnostné sprchy s integrovanou nádržou, ktoré je možné umiestniť na miestach, kde nie je prípojka vody. Nový rad bezpečnostných spŕch spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť a ochranu Vašich zamestnancov a vďaka nerezovému vyhotoveniu sú tieto bezpečnostné sprchy vhodné i do potravinárskeho priemyslu.


Efektívna prvá pomoc v prípade nehody

Dostatočná ochrana očí a tela je počas manipulácie s nebezpečnými látkami obzvlášť dôležitá. Pre prípad, že by i napriek všetkým preventívnym opatreniam došlo k nehode, musí byť vhodný prostriedok pre poskytnutie okamžitej prvej pomoci neustále po ruke. Následná prvá pomoc by mala byť poskytnutá čo najskôr, aby sa predišlo možným trvalým následkom. Základným prostriedkom pre poskytnutie takejto prvej pomoci sú fľaše na výplach očí, ktoré môžu byť vďaka svojej nenáročnosti umiestnené priamo na každom pracovisku. Ďalším vhodným prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci sú stacionárne očné sprchy, telové bezpečnostné sprchy alebo kombinované bezpečnostné sprchy.

Fľaše na výplach očí: efektívna a rýchla pomoc

Očné vymývačky a núdzové sprchy by mali byť pri manipulácii s nebezpečnými látkami vždy po ruke

Trvalá inštalácia klasickej bezpečnostnej sprchy na pracovisku nie je vždy technicky možná, napriek tomu i pre také pracovisko existuje vhodné riešenie a to v podobe očných vymývačiek. Fľaše pre výplach očí je možné odporučiť predovšetkým pre pracovný priestor, v ktorom nie je nepretržitá prevádzka (napr. pre miestnosti pre skladovanie batérií či staveniská). S fľašami na výplach očí je možné zabezpečiť dostatočnú prvú pomoc zranenej osobe počas prvých dôležitých sekúnd. Fľaša na vyplachovanie očí s obsahom 500 ml ponúka kapacitu pre cca 4-minútové vyplachovanie. Pre zabezpečenie dlhšej doby oplachovania by mali byť k dispozícii ďalšie fľaše na výplach očí alebo by sa malo pokračovať v oplachovaní pomocou očnej sprchy pripojenej k vodovodnej sieti. Očné vymývačky sú vybavené jedným alebo dvoma ergonomicky tvarovanými očnými nádstavcami, ktoré napomáhajú udržať oči otvorené počas vyplachovania tak, aby sa sterilný roztok mohol dostať priamo do poraneného oka. V ponuke sú očné vymývačky s fyziologickým roztokom (chlorid sodný v 0,9% koncentrácii) a s pH neutrálnym roztokom k neutralizácii kyselín.

Trvalo inštalované bezpečnostné sprchy

Nielen poleptanie očí (napr. v dôsledku kontaktu s kyselinou či lúhom) vyžaduje okamžité ošetrenie postihnutej oblasti pomocou bezpečnostnej sprchy preto, aby bolo minimalizované riziko vzniku trvalého poškodenia. Odporúčaná doba oplachovania je minimálne 20 min. Aby sa po nehode s chemikáliou minimalizovali následky spôsobené poleptaním, sú pre okamžitú prvú pomoc často používané trvalo inštalované celotelové bezpečnostné sprchy. Tieto bezpečnostné sprchy sa vyznačujú predovšetkým jednoduchou obsluhou a sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach:

 • Očné sprchy k montáži na stôl, na stenu nebo k podlahe
 • Telové bezpečnostné sprchy k montáži na strop nebo na stenu
 • Kombinácia očnej a telovej bezpečnostnej sprchy
 • Mrazuvzdorné bezpečnostné sprchy pre vonkajšie použitie
Trvale inštalované očné sprchy sú povinné na mnohých pracoviskách v priemysle či v laboratóriách

Predpisy a smernice

Untergebracht in praktischen Wandkästen sind Augenspülflaschen schnell einsatzbereit, wenn Sie benötigt werden.

Na základe zákonníka práce, zákona o ochrane zdravia pri práci a nariadenia vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko je zamestnávateľ povinný prijať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Zamestnávateľ je napríklad o.i. povinný vybaviť pracovisko vhodnými prostriedkami prvej pomoci.

Prostriedkom prvej pomoci sú napríklad bezpečnostné núdzové sprchy a ich problematiku upravuje Európska norma EN 15154, ktorá je rozdelená na 5 častí:

 • Časť 1: Pevne zabudované sprchy pre laboratóriá
 • Časť 2: Pevne zabudované zariadenia pre vypláchnutie očí
 • Časť 3: Sprchy bez napojenia na vodovodnú sieť
 • Časť 4: Zariadenia pre vypláchnutie očí bez napojenia na vodovodnú sieť
 • Časť 5: Telové sprchy s prípojkou na výrobné zariadenie (časť 5 je v súčasnosti ešte v procese prípravy, bude zrejme štruktúrovaná podľa normy DIN 12899-3 – vydanie 2009, ktorá je naďalej v platnosti)