Telové sprchy

Zoradiť dľa
1 až 20 z 20
Zobraziť
na stránke

Bezpečnostná sprcha

Bezpečnostné sprchy DENIOS

V oblastiach, v ktorých sa bežne manipuluje s agresívnymi kvapalinami alebo horľavými látkami, hrozí vždy zamestnancom určité riziko nehody, v dôsledku ktorej môže dôjsť ku kontaminácii tela alebo očí škodlivými látkami.

Ak dôjde napriek všetkým preventívnym opatreniam k nehode s nebezpečnými látkami, stanú sa bezpečnostné núdzové sprchy neocentieľným prostriedkom prvej pomoci, vďaka ktorému je možné včasným zásahom zabrániť vzniku možných následkov v dôsledku zasiahnutia tela či očí.

V potenciálne nebezpečnom pracovnom prostredí musia byť umiestnené vhodné bezpečnostné núdzové sprchy, ktoré okamžite poskytnú v prípade nehody dostatočné množtvo tekutín. Oči zasiahnuté nebezpečnou látkou či postihnuté miesto na tele musia byť bezprostredne po kontakte s touto nebezpečnou látkou, prípadne po popálení opláchnuté dostatočným množstvom vody.

Aké predpisy túto problematiku upravujú?

Núdzová sprcha sa skladá z mnohých komponentov, ktoré zaručujú jej spoľahlivú funkčnosť

V náväznosti na zákonník práce upravuje Nariadenie vlády č. 391/2006 NV SR o minimálnych požiadavkách na pracovisko, v Prílohe č. 1 a č. 2 vybavenie pracoviska prostriedkami prvej pomoci. Tieto požiadavky sa uplatňujú vždy, keď to vyžaduje charakter pracoviska, činnosť, okolnosti alebo nebezpečenstvo ohrozenia zdravia. Dľa § 4 uvedeného nariadenia je „Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovisko podľa spĺňalo požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohách č. 1 a 2.“

Problematiku bezpečnostných núdzových spŕch pre prvú pomoc upravuje Európska norma EN 15154, ktorá je rozdelená na 5 častí:

  • Časť 1: Pevne zabudované sprchy pre laboratóriá
  • Časť 2: Pevne zabudované zariadenia pre vypláchnutie očí
  • Časť 3: Sprchy bez napojenia na vodovodnú sieť
  • Časť 4: Zariadenia pre vypláchnutie očí bez napojenia na vodovodnú sieť
  • Časť 5: Telové sprchy s prípojkou na výrobné zariadenie ( časť 5 je v súčasnosti ešte v procese prípravy, bude zrejme orientovaná na normu DIN 12899-3 – vydanie 2009, ktorá je naďalej v platnosti)

Bezpečnostnú núdzové sprchy od DENIOSu spĺňajú všetky požiadavky dľa normy EN 15154. Okrem toho sú k dispozícii núdzové sprchy vo verzii s DVGW schválením.

Aké typy núdzových spŕch existujú?

V závislosti na Vašich prevádzkových potrebách si môžete vybrať medzi telovou núdzovou sprchou alebo kombinovanou núdzovou sprchou, ktorá predstavuje kombináciu telovej sprchy a očnej sprchy. DENIOS ponúka telové núdzové sprchy pre montáž na stenu, nad dvere, na strop či k montáži na podlahu. Sprchovú hlavicu je možné zvoliť v plastovom alebo nerezovom variante. Integorvaný regulátor množstva zabezpečuje rovnomerný a mäkký prúd vody a zároveň dostatočnú výkonnosť. Telové núdzové sprchy sú ľahko ovládateľné pomocou tiahla s rukoväťou, u kombinovaných bezpečnostných spŕch sa očná sprcha spúšťa veľkoplošnou prítlačnou dostičkou.

Núdzové sprchy telové

Ako často má byť testovaná funkčnosť telovej sprchy?

U všetkých bezpečnostných núdzových spŕch je potrebné pravidelne vykonávať údržbu a čistenie a to minimálne 1x za 6 mesacov. Ďalej je nutné pravidelne kontrolovať jej funkčnosť (min. 1x za mesiac alebo podľa špecifikácie výrobcu).

Kombinované bezpečnostné sprchy

Kombinácia telovej sprchy s očnou sprchou ponúka v prípade potreby možnosť rýchlej reakcie na vzniknutú situáciu. Kombinované očné a telové sprchy je možné pripevniť k podlahe.
Dľa odolnosti voči používaným médiám sú kombinované sprchy vyrobené z ocele, žiarovo zinkovanej ocele alebo z mosadze. Pre očnú sprchu je možné zvoliť variant kombinovanej sprchy so záchytným umývadlom z plastu či nerezu.

Pre vonkajšie použitie a použitie v oblastiach s možnosťou výbuchu ponúkame kombinovanú očnú a telovú sprchu typ MB 250 vo vyhrievanej a Ex chránenej verzii. Voľne stojaca a izolovaná núdzová sprcha je vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele a garantuje mrazuvzdornú prevádzku podľa typu do -15 °C alebo -25 °C.

Vyhrievaná telová bezpečnostná sprcha je ovládaná pomocou tiahla, očná sprcha sa spustí vyklopením ochranného veka. Je možné doobjednať i nožný pedál pre otvorenie veka.