Nájazdová a protinárazová ochrana


S ochrannými bariérami a vymedzovacími stĺpikmi, zariadením pre bezpečnosť prevádzky a vnútropodnikových ciest a tiež s nájazdovou ochranou je maximálne zabezpečená bezpečnosť priemyselných zariadení dľa bezpečnostných požiadaviek, zároveň sú chránení zamestnanci i inventár vo vysoko frekventovaných oblastiach výroby.

Ochrana profilov a hrán

Voľne stojace piliere, stĺpy a stĺpiky regálov predstavujú potenciálnu hrozbu pre vnútropodnikovú prevádzku. Chráňte tieto prvky pomocou ochranných profilov od DENIOSu, tieto poskytujú efektívnu ochranu pri prípadnej kolízii. Tiež rohy stien či úzke dopravné priestory sú rizikovými oblasťami a  i tu dochádza často k nehodám a poškodeniam. Ochrany rohov a plôch poskytujú spoľahlivú ochranu týchto miest, čím sa výrazne zvýši i životnosť Vašich dopravných a manipulačných prostriedkov a zariadení.

Bezpečnosť vnútropodnikovej dopravy

Medzi aspekty bezpečnosti prevádzky patria tiež prostriedky pre bezpečnosť vnútropodnikovej dopravy napr. na firemnom parkovisku. Parkovacie dorazy sú ideálne pre definovanie jednotlivých parkovacích miest alebo pre účely ochrany zelených plôch. Chránia vozidlá proti poškodeniu spôsobenému napr. nárazom do steny budovy. Dopravné zrkadlá a spomaľovacie prahy završujú našu ponuku pre dosiahnutie bezpečnosti dopravy v podniku – nielen vo vonkajších priestoroch ale aj vo vnútri hál. K zvýšeniu  bezpečnosti v prevádzke iste prispejú tiež značkovacie farby na podlahu, pomocou ktorých je možné vyznačiť napr. cestu pre manipulačné vozíky.

Vymedzovacie stĺpiky a nožnicové zábrany

Mobilné a vymedzovacie zábrany pre kontrolovaný pohyb ľudí poskytujú flexibilnú bezpečnosť vo vnútri budov i vo vonkajších priestoroch. Pre rôznorodé použitie ponúka DENIOS kompletné portfólio jednotlivých prvkov pre naplnenie jednotlivých potrieb: vymedzovacie stĺpiky s reťazami a vymedzovacie stĺpiky so samonavíjacou páskou, nožnicové zábrany, parkovacie zábrany a stĺpiky.

Protinárazové zábrany

Chráňate svojich zamestnancov a vybavenie prevádzok pomocou stabilných protinárazových zábran od DENIOSu. Poskytujú efektívnu ochranu pred bežnými nehodami spôsobenými napr. vysokozdvižným vozíkom. Ochranné zábradlia sú flexibilne použiteľné pozdĺž krátkych i dlhých trás. Ochranné oblúky, ochranné nárazníky a ochranné stĺpiky Vám pomôžu efektívne ochrániť Vaše finančne nákladné zariadenia a prispejú k bezpečnosti  pracovných procesov v podniku.