• Doprava zdarma

 • DENIOS záruka až 5 rokov

 • Riešenie na mieru

 • Poradenstvo zdarma

Bezpečnosť vnútropodnikovej dopravy

Bezpečnosť vnútropodnikovej dopravy

V podnikových areáloch alebo na staveniskách sa často nevyhneme vysokému dopravnému zaťaženiu. Nákladné vozidlá, vysokozdvižné vozíky alebo žeriavy sa využívajú na prepravu materiálu na rôzne miesta v podniku, kde je následne tento spracovávaný. Je zrejmé, že tam kde sa stále niečo deje, je zároveň i vyššie riziko vzniku nehody. Jasné pravidlá a vzájomná ohľaduplnosť prispievajú k zabezpečeniu beznehodovosti v bežnej cestnej premávke, a to isté by malo platiť pre vnútropodnikovú dopravu.

Čítajte viac


Čo urobiť pre zvýšenie bezpečnosti?

Už s niekoľkými organizačnými opatreniami je možné dosiahnuť vyššiu bezpečnosť prevádzky vo firemnom areáli:

 • oddelenie dopravných ciest od ciest pre peších, príp. cyklotrás,
 • zabezpečenie križovatiek oddelením dopravných ciest alebo pridaním bezpečnostných prvkov, ako sú napr. dopravné zrkadlá,
 • regulácia dopravy, napr. pomocou semafórov, dopravného značenia, vytýčením jednosmernej prevádzky,
 • pravidelné revízie, či nedochádza vplyvom dopravy k nebezpečným stretom, ohrozeniam či nehodám (zabezpečte si spätnú väzbu od zamestnancov, veďte si štatistku),
 • v obzvlášť rizikových situáciách ako napr. pri cúvaní na nakladacej rampe zabezpečte asistenciu ďalšej osoby,
 • vytvorenie dostatočného počtu parkovacích miest,
 • pokiaľ je areál podniku neprehľadný, informujte návštevníkov o pravidlách v objekte (pokyny, orientačný plán, informačné tabule),
 • zabezpečenie zimnej údržby,
 • pravidelne analyzujte stav podnikových ciest, po zistení nedostatkov bezodkladne opravte poškodené úseky a udržujte dopravné a únikové trasy vždy prejazdné.
Dopravné značenie

Ako zaistiť vyššiu bezpečnosť?

Bezpečnosť vnútropodnikovej dopravy

Zaistenie bezpečnosti vnútropodnikovej dopravy v areáli Vašej firmy slúži k ochrane Vašich zamestnancov i zákazníkov. DENIOS ponúka širokú škálu užitočných prostriedkov pre organizáciu prevádzky vo Vašej firme a pre zvýšenie bezpečnosti osôb a strojov.

Dopravné kužele sa používajú pre rýchle a zároveň neprehliadnuteľné označenie rizikových miest. Sú k dispozícii buď v nereflexnom vyhotovení pre použitie za denného svetla alebo v reflexnom vyhotovení pre použitie v tme.

Priemyselné zrkadlá, panoramatické zrkadlá a hemisférické zrkadlá zaisťujú perfektnú viditeľnosť do všetkých strán priestoru, v ktorom sú umiestnené a tým zvyšujú bezpečnosť v týchto priestoroch.