Čistenie dielov a umývacie stoly


Dielenské umývacie stoly sú vyrobené z plastových oceľových i nerezových častí. Konštrukcia je veľmi robustná, čo umožňuje bezpečné čistenie i ťažších dielov.

Čistenie pomocou rozpúšťadiel

Dielenský úmývací stôl typu Safety Cleaner je vyrobený z nekorodujúceho odolného polyethylénu a spĺňa všetky zákonné požiadavky pre čistenie rozpúšťadlami. Predstavuje teda bezpečné riešenie pre čistenie súčiastok za studena pomocou rozpúšťadiel. Umývací stôl Safety Cleaner ponúka dlhú životnosť vďaka viacúrovňovému filtračnému systému. Obeh čistiacej kvapaliny je zabezpečený pomocou elektrického čerpadla. Okrem umývacích stolov Safety Cleaner nájdete v našej ponuke i ďalšie dielenské umývacie stoly pre čistenie rozpúšťadlami.

Čistiace nádoby

Pre čistenie malých dielov alebo výrobkov sú ideálne vlhčiace nádoby na čistenie drobných dielov či špeciálne umývacie stoly.

Čistenie bez rozpúšťadiel

K efektívnemu čisteniu dielov znečistených od oleja bolo doposiaľ možné používať len čistidlá za studena s rozpúšťadlami. Tieto čistidlá však predstavujú potenciálne nebezpečnenstvo v podobe výparov ohrozujúcich zdravie a životné prostredie a predstavujú nebezpečentvo požiaru a explózie.

S ekologickými umývacími stolmi bio.x od DENIOSu je možné čistenie súčiastok i bez použitia rozpúšťadiel. Špeciálna čistiaca kvapalina bio.x vyvinutá pre umývacie stoly typu bio.x nahrádza čistidlá za studena s rozpúšťadlami. Predstavuje čistenie na biologickej báze a nepodlieha predpisom o rozpoúšťadlách. Dielenské umývacie stoly bio.x minimalizujú nebezpečenstvo pre zamestnancov a podnikové prostredie.

Priemyselné ultrazvukové čističky

Ultrazvukové čističky nahrádzajú ručné čistenie s kefami. V ponuke DENIOS nájdete ultrazvukové vane rôznych veľkostí i ultrazvukový čistiaci stôl. Sú vyrobené z nerezovej ocele a sú vysoko odolné voči korózii. DENIOS ultrazvukové čističky majú 2 čistiace stupne, a to pre jemné a pre intenzívne čistenie. So zabudovaným elektrickým časovačom je možná i nepretržitá prevádzka.