• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 rokov

  • Riešenie na mieru

  • Poradenstvo zdarma

Odpadkové koše a nádoby na triedený odpad


Pri každom výrobnom procese vzniká nejaký odpad a tiež nutnosť likvidácie či zberu odpadu. Veľkú časť tohto odpadu je možné opäť počas výrobného cyklu spracovať.

Je potrebné tiež zvážiť otázku bezpečnosti, pokiaľ ide o odpad horľavého charakteru. Požiadavky na likvidáciu a zber odpadu, zbytkového či recyklovateľného materiálu a nebezpečných látok sú rôznorodé tak ako výrobné procesy v prevádzkach.

DENIOS Vám prináša vhodné riešenia v podobe zberných nádob na triedenie odpadu, bezpečnostných odpadkových košov, popolníc a popolníkov či špeciálnych zberných nádob na žiarivky a batérie.