• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 rokov

  • Riešenie na mieru

  • Poradenstvo zdarma

Podlahové záchytné vane


Podlahové plošiny k ochrane plôch

Ak dôjde k otázke skladovania nebezpečných kvapalín, treba povedať , že by nemali vznikať pri plnení či stáčaní týchto kvapalín žiadne úniky a straty, pretože môže dôjsť ku kontaminácii podlahy. Dokonca i to najmenšie množstvo uniknutej nebezpečnej kvapaliny môže mať za následok vznik vysokých nákladov na sanáciu položia. So záchytnými podlahami od DENIOSu týmto problémom jednoducho predídete!

Podlahové plošiny ako prevencia

Podlahové plošiny ponúkajú ideálnu ochranu povrchu väčších plôch alebo i celých miestností, kde sa často manipuluje s nebezpečnými látkami ( napr. stáčanie, plnenie, dávkovanie, prelievanie kvapalín a pod.) Poskytujú tak dokonalú prevenciu pred náhodným únikom nebezpečných kvapalín do podložia.

Záchytné podlahové systémy od DENIOSu

Jednotlivé záchytné podlahové vane sú s podlahou a medzi sebou navzájom prepojené pomocou upevňovacích a spojovacích prvkov. Spojovacie prvky prekrývajú medzery medzi jednotlivmi záchytnými elementami. Ako príslušenstvo je možné dodať nájazdové rampy.

Podlahové plošiny z ocele

DENIOS podlahové plošiny z ocele sú schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried. Sú vyrobené z pozinkovanej ocele s vynímateľným žiarovo zinkovaným mrežovým roštom. V prípade záujmu môžu byť dodané tiež v nerezovom prevedení. Oceľové záchytné podlahy nájdete v našej ponuke pod typovým označením BZ, a to v dvoch konštrukčných výškách – 125 mm a 80 mm a v rôznych rozmeroch. Na prianie je možné prispôsobiť oceľové podlahové plošiny potrebám zákazníka ( napr. z hľadiska rozmerov, záchytného objemu alebo zvýšenej nosnosti).

Podlahové plošiny z plastu

Podlahové plošiny z plastu od DENIOSu ponúkajú vysokú odolnosť voči kyselinám, lúhom a olejom. Plastové podlahové plošiny typu BK majú konštrukčnú výšku 150 mm a sú dodávané voliteľne s pozinkovaným alebo plastovým mrežovým roštom.