Dielenske umývacie stoly pre čistenie bez rozpúšťadiel

Zoradiť dľa
1 až 10 z 10
Zobraziť
na stránke

Čistenie dielov bez rozpúšťadiel

Ekologické umývacie stoly pre čistenie dielov bez rozpúšťadiel

K efektívnemu čisteniu znečistených súčiastok od olejov bolo doposiaľ možné používať len čistidlá za studena s rozpúšťadlami. Tieto čistidlá však predstavujú potenciálne nebezpečenstvo v podobe výparov ohrozujúcich zdravie a životné prostredie a predstavujú tiež nebezpečenstvo požiaru a explózie.

Ekologický umývací stôl bio.x od DENIOSu so špeciálnou čitiacou kvapalinou tvorí ekologicky šetrné kompletné riešenie pre čistenie súčiastok i bez použitia rozpúšťadiel. Dielenské umývacie stoly bio.x preto minimalizujú nebezpečenstvo pre zdravie zamestnancov a pre podnikové prostredie. Čistiaca kvapalina bio.x vyvinutá pre umývacie stoly typu bio.x plne nahrádza čistidlá za studena s rozpúšťadlami. Predstavuje čistenie na bilologickej báze a preto nepodlieha predpisom o rozpúšťadlách.