SpillGuard – revolúcia v detekcii úniku nebezpečných kvapalín

SpillGuard® – revolúcia v detekcii úniku nebezpečných kvapalín

SpillGuard je autonómny, ihneď pripravený k použitiu a vhodný do akejkoľvek záchytnej vane! SpillGuard včas a bezpečne rozpozná únik nebezpečnej kvapaliny v záchytnej vani a poskytne Vám dostatok času a vyriešenie situácie. Vďaka včasnému odhaleniu úniku, teda skôr ako sa škody stihnú rozšítiť, je výrazne znížené riziko vzniku vysokých nákladov na odstránenie ďalších škôd. Uvedenie zariadenia do prevádzky je veľmi jednoduché, stačí umiestniť, zapnúť a budete v bezpečí! So SpillGuardom budete mať o starosť menej!

NOVINKA: SpillGuard je teraz schválený aj pre ATEX zónu 0 a spĺňa tak najprísnejšie požiadavky na ochranu proti výbuchu! To znamená, že, ako to vyžaduje smernica ATEX, môžete používať SpillGuard detektor neobmedzene aj v oblastiach, v ktorých je nebezpečná potenciálne výbušná atmosféra prítomná nepretržite, po dlhú dobu alebo často (= prevažne v čase).


Prečo SpillGuard®

Rýchlejšia detekcia úniku umožní včasnú reakciu

To, že kvapalina zo skladovacej nádoby občas unikne, nie je nič neobvyklé. Už len to, že je  skladovacia nádoba s nebezpečnou látkou umiestnená na záchytnej vani, je sám o sebe skvelý krok k ochrane životného prostredia, pretože záchytná vaňa zachytením uniknutej nebezpečnej látky zabráni jej vniknutiu do pôdy. Napriek tomu však v praxi často dochádza vplyvom každodenného pracovného zhonu k tomu, že uniknutá kvapalina v záchytnej vani nie je včas objavená, napr. ak personál nie je stále prítomný alebo ak v dôsledku hektického pracovného dňa dôjde k opomenutiu vykonania vizuálnej kontroly vane. Nezistený únik nebezpečnej kvapaliny tak môže ľahko prerásť do skutočného ohrozenia.

Predovšetkým v prípade úniku citlivých látok, ktoré uvoľňujú  nebezpečné výpary, je nutné okamžite zasiahnuť. Okrem iného, nám platná legislatíva stanovuje, že funkčnosť záchytnej vane a predpísaný záchytný objem musia byť vždy garantované. V prípade, že sa do záchytnej vane dostane  kvapalina, nemusí byť táto podmienka už splnená.

Neoceniteľným pomocníkom v takých situáciách bude SpillGuard®, detektor uniknutých kvapalín, ktorý spustí akustický signál už v okamihu prvého kontaktu s uniknutou kvapalinou. Vďaka SpillGuardu získate dostatok času na vykonanie nápravných opatrení.

Prečo SpillGuard
Univerzálny

Univerzálny

SpillGuard® je použiteľný pri styku s akoukoľvek bežne sa vyskytujúcou nebezpečnou kvapalinou a je ho možné umiestniť do akejkoľvek záchytnej vane – plastovej i oceľovej.

Úplne autonómny

Úplne autonómny

SpillGuard® pracuje nezávisle a samostatne, nie je nutné žiadne príslušenstvo či pripojenie. Dlhodobá životnosť integrovanej batérie garantuje vysokú spoľahlivosť a funkčnosť.

Na jeden stisk

Na jeden stisk

SpillGuard® je pripravený k použitiu počas niekoľkých sekúnd. Inštalácia je celkom jednoduchá: stačí umiestniť, zapnúť stisknutím tlačidla a budete v bezpečí!

Spoľahlivý výstražný signál

Spoľahlivý výstražný signál

SpillGuard® odhalí únik nebezpečnej kvapaliny do záchytnej vane skôr jako Vy. Už pri prvom kontakte s kvapalinou sa spustí akustický a optický signál.

Dlhá životnosť

Dlhá životnosť

Integrovaná batéria s životnosťou až 5 rokov garantuje vysokú spošahlivosť a funkčnosť detektora SpillGuard®. Na koniec životnosti upozorňuje akustický signál.


A tak to funguje…

Návod na obsluhu k stiahnutiu

Rýchly návod na obsluhu (EN, DE, ES, FR):

Stiahni teraz

Návod na obsluhu (SK): 

Stiahni teraz

 

Dokumenty k stiahnutiu

EU prehlásenie o zhode: 

Stiahni teraz

Použiteľný v priebehu pár sekúnd

Stačí iba umiestniť, zapnúť a budete v bezpečí! Inštalácia detektora SpillGuard® je celkom jednoduchá a nezaberie Vám veľa času. SpillGuard® len jednoducho položíte na dno záchytnej vane. Podržaním tlačidla „push“ počas 5 sekúnd uvediete SpillGuard®do prevádzky. Po 30 sekundách je inicializácia zariadenia dokončená a SpillGuard® je pripravený strážiť Vašu záchytnú vaňu.

Použiteľný v priebehu pár sekúnd

Spoľahlivý strážca do každej prevádzky

SpillGuard® detekuje uniknutú kvapalinu v záchytnej vani, spustí sa výstražný akustický a optický signál. Prítomní zamestnanci tak budú včas varovaní a získajú dostatok času na vykonanie potrebných opatrení. SpillGuard® je možné následne stiskom tlačidla opäť deaktivovať. Akustický signál zároveň včas upozorní na koniec životnosti detektora SpillGuard® a nutnosť jeho výmeny.

Spoľahlivý strážca do každej prevádzky

Viac o produkte

Vyvinuté pre zákazníkov

SpillGuard® predstavuje optimálne zavŕšenie konceptu bezpečnosti pri skladovaní nebezpečných látok. Bezpečnostné funkcie detektora umožňujú včasnú detekciu úniku kvapaliny do záchytnej vane, čím je výrazne znížené riziko nebezpečenstva a zároveň uľahčenie sprehľadnenia dostatočného záchytného objemu záchytnej vane.

Pri vývoji detektora SpillGuard® sme mali na pamäti predovšetkým všestrannosť využitia z hľadiska možnosti umiestnenia a druhu kvapaliny, s ktorou môže prísť detektor v budúcnosti do kontaktu ale v neposlednom rade tiež jednoduchú obsluhu. Vďaka spoľahlivej funkčnosti v kombinácii s dlhou životnosťou môže detektor SpillGuard® strážiť i Vašu bezpečnosť! Vám ubudnú starosti a naviac budete v bezpečí – a to všetko za veľmi priaznivú cenu.

Viac o produkte

11 PLUS pre detektor SpillGuard®

 • Flexibilné použiteľný do akéhokoľvek záchytného zariadenia – od jednoduchej sudovej vane až po veľký skladovací priestor

 • Použiteľný pre všetky bežné nebezpečné látky

 • Vhodný k použitiu v ATEX zóne 0

 • Úplne autonómny – nie je nutné žiadne dalšie príslušenstvo

 • Rýchla inštalácia a uvedenie do prevádzky pomocou jedného tlačidla

 • Vysoko odolný a vodivý materiál

 • Batérie s dlhou životnosťou (cca 5 rokov)

 • Inteligentá, pevná senzorová technológia pre rýchlu detekciu úniku kvapaliny

 • Kompakný tvar pre ľahšiu manipuláciu

 • Pravidelný optický signál (červená LED kontrolka) signalizuje v priebehu doby životnosti plnú funkčnosť

 • V prípade kontaktu s nebezpečnou kvapalinou sa spustí výstražný akustický a optický signál


Zoznam odolností

SpillGuard® ije možné použiť so všetkými bežnými druhmi nebezpečných kvapalín. Nižšie nájdete zoznam nebezpečných látok, s ktorými bola odolnosť a funkčnosť detektora jasne preukázaná. V prípade, že v tabuľke nejakú látku nenájdete, odporúča sa vykonať individuálny test v laboratóriu, aby sa dodatočne vyskúšala vhodnosť detektora SpillGuard® pre konkrétne použitie s látkou. Kontaktujte nás!

vhodné      nevhodné

Druh nebezpečnej látky Látka č. Koncentrácia Vhodnosť
Acetón 200-662-2 99,7%
Amoniaková voda (roztok) 215-647-6 20%
Benzín 289-220-8 100%
Butanol 200-751-4 techn. čistý
Butanon 201-159-0 95%
Chlorid železitý 231-729-4 nasytený
Ethanol 200-578-4 99%
Ethylacetát 205-500-4 99%
Ethylenglycol 203-473-3 98%
Hydroxid draselný 215-181-3 40%
Hydroxid sodný 215-185-5 40%
Izobutanol 201-148-0 99%
Kerozín 232-366-4 100%
Kyselina chlorovodíková 231-595-7 37%
Kyselina dusičná 231-714-2 10%
Kyselina fosforečná 231-633-2 80%
Kyselina octová 200-580-7 96%
Kyselina sírová 231-639-5 80%
Motorový olej1
Nafta 270-676-1 99,9%
Peroxid vodíka roztok 231-765-0 35%
Prevodový olej1
Propanol 200-746-9 99,5%
Riedidlo 203-745-1 100%
Toluén 203-625-9 98%
Voda
Xylen 215-535-7 97%


1 Viskozita ≤ 3000 mPas, relatívna permitivita ≥ 2

Zoradiť dľa
0 až 0 z 0
Zobraziť
na stránke