Záchytné vane

Šliape vám Váš bezpečák alebo hasiči na päty? Čaká Vás audit od zákazníka? Usilujete o certifikát podľa normy ISO? Platí si Vaša firma poistku? Prečo ale dávať poisťovni viac, ako musíte?

Záchytná vaňa DENIOS, mazané riešenie, vďaka ktorému zabijete dve muchy jednou ranou: skladovanie nebezpečných látok

  1. bezpečne
  2. a podľa predpisov.

Objednajte nižšie ešte dnes ONLINE

A žiadna kontrola si na Vás už len tak nepríde!

Načítám produkty...

Najpredávanejšie typy záchytných vaní

Záchytná vaňa pod IBC à 1000 l

Záchytná vaňa pre 1 sud à 200 l

Záchytná vaňa pre 2 sudy à 200 l

Záchytná vaňa pre 4 sudy à 200 l


Jednoduchššie značenie záchytných vaní

Ako spoločnosť s vlastným vývojom a výrobou si dôkladne uvedomujeme, že naši zákazníci majú veľmi rozdielne požiadavky. Pre výber záchytnej vane nie je rozhodujúci len druh a množstvo skladovanej nebezpečnej látky, veľkú úlohu zohráva tiež cena a ponuka príslušenstva. Od základu sme prepracovali koncept značenia záchytných vaní, ktoré by sme Vám teraz radi predstavili. Zbrusu nové zjednodušené značenie záchytných vaní Vám teraz uľahčí orientáciu v našom rozsiahlom sortimente záchytných vaní, ktorý i naďalej hravo uspokojí akékoľvek Vaše individuálne požiadavky.


Záchytné vane od DENIOSu

So záchytnou vaňou od DENIOSu budú Vaše nebezpečné látky vždy bezpečne uložené a skladované v súlade so zákonom. Vyberajte zo širokej šály záchytných nádrží pre flexibilné použitie, s roštom alebo bez rošta.

Všetky naše záchytné vane spĺňajú bezpečnostné požiadavky na absolútnu tesnosť, čím je zamedzené nechcenému úniku nebezpečných kvapalín do životného prostredia. Ponúkame plastové záchytné vane, oceľové alebo nerezové záchytné vane, záchytné vane pod IBC kontajnery, sudy alebo malé nádoby.

 

 


Skladovanie nebezpečných látok na záchytných vaniach

Z hľadiska zákonných požiadaviek sa skladovanie vodu ohrozujúcich látok na záchytných vaniach vo vnútri budov javí ako vhodné prvotné riešenie. Skladovanie na záchytných vaniach predstavujete tiež výrazný krok vpred z hľadiska bezpečnosti. Ako dodávateľ a výrobca najväčšieho sortimentu záchytných váň rôznych rozmerov Vás môžeme uistiť, že i Vy si u nás prídete na svoje a nájdete záchytnú vaňu presne podľa Vašich potrieb.

Kedy je treba premýšľať o zakúpení záchytnej vane?

Lakovaná oceľová záchytná vaňa pre 2 sudy

Patríte k tým, ktorí denne prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami, skladujú ich a manipulujú s nimi? V podstate akákoľvek nádoba - od sprejov až po 1000 l IBC nádrže môže byť naplnená nebezpečnou látkou. Medzi také látky patria napr. oleje, deliace prostriedky, čistidlá, farby alebo laky. Všetky tieto látky môžu byť nebezpečné pre vodu, môžu byť horľavé, agresívne či inak rizikové a preto je nutné urobiť všetko preto, aby pred nimi životné prostredie dostatočne chránené. Používanie záchytných váň je základným opatrením k priblíženiu sa tomuto cieľu. Pre nádoby s potenciálne nebezpečným obsahom je skladovanie na záchytných vaniach dokonca povinné.

Je nutné mať záchytnú vaňu?

Stručne povedané, áno. Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon) musí byť manipulácia a skladovanie s nebezpečnými látkami zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových ani podzemných vôd alebo do kanalizácie a nebolo tak ohrozené životné prostredie.

Oceľová, nerezová alebo plastová?

To závisí od toho, aký druh nebezpečnej látky má byť na záchytnej vani skladovaný. Materiál, z ktorého je záchytná vaňa vyrobená, musí byť vždy odolný voči skladovanému médiu. Základné pravidlo je, že horľavé a vodu ohrozujúce kvapaliny, ako sú napr. oleje, laky alebo farby, musia byť skladované na oceľových záchytných vaniach. Záchytné vane z ocele od DENIOSu sú k dispozícii v pozinkovanej alebo lakovanej verzii a oba tieto varianty sú pre uvedený druh látok vhodné. Pre skladovanie agresívnych chemikálií, ako sú kyseliny a lúhy, sú určené záchytné vane z plastu alebo nerezu. Plastové a nerezové záchytné vane totiž nepodliehajú korózii, čím sú predurčené k optimálnemu skladovaniu látok tohto druhu.

Plastová záchytná vaňa bez roštu

Aká veľká musí byť záchytná vaňa?

Predpisy vyžadujú skladovanie nebezpečných látok za podmienky dodržania dostatočného záchytného objemu. Záchytná vaňa musí byť schopná zachytiť obsah najväčšej nádoby na nej umiestnenej (minimálne však 10% z celkového skladovaného množstva látok). Pokiaľ je schválené skladovanie v oblastiach ochrany vôd, musí byť záchytná vaňa schopná zachytiť celé skladované množstvo, t.j. 100%. V našom sortimente nájdete záchytné vane pre akékoľvek účely, napr. záchytné vane pod sudy, záchytné vane pre malé nádoby či záchytné vane pre skladovanie niekoľkých IBC naraz. V našej sekcii „Najčastejšie otázky“ nájdete odpovede na často kladené otázky, týkajúce sa skladovania na záchytných vaniach. S Vašimi konkrétnymi otázkami nás môžete tiež kontaktovať telefonicky či e- mailom, naši odborníci sú Vám k dispozícii. 

Ako ochrániť väčšie plochy?

Záchytný podlahový systém z ocele

Záchytné systémy k ochrane väčších plôch chránia väčšie plochy pred prienikom nebezpečných látok do podzemných vôd. V závislosti na type nebezpečnej látky je potrebné zvoliť materiál, z ktorého bude podlahový systém vyrobený (oceľ alebo plast). Podlahovým záchytným systémom je možné pokryť podlahu v celej miestnosti. Jednotlivé elementy záchytnej podlahy sú s podlahou a medzi sebou navzájom prepojené pomocou upevňovacích a spojovacích prvkov. Spojovacie prvky prekrývajú medzery medzi jednotlivými záchytnými elementmi, čím je podlaha chránená pred prípadnými únikmi i v jednotlivých spojoch. Pre jednoduchý nájazd na záchytnú vaňu je možné ako príslušenstvo dodať nájazdové rampy. Podlahové záchytné systémy nájdu svoje uplatnenie napr. pri skladovaní prázdnych obalov alebo ako ochrana podlahy pred postriekaním či únikom kvapaliny pri stáčaní alebo prelievaní vodu ohrozujúcich látok - v súlade so zákonnými požiadavkami. Jednotlivé podlahové elementy je možné optimálne zostaviť do kompletného záchytného systému, ktorý je prispôsobený prevádzkovým požiadavkám na priestor. Vďaka podlahovým záchytným systémom je možné už existujúci priestor premeniť s minimálnym úsilím na predpisom vyhovujúci sklad s nebezpečnými látkami.

Skladovať a stáčať zároveň? To ide?

Bezpečné a efektívne stáčanie skladovaných nebezpečných látok je možné tiež zabezpečiť pomocou záchytnej vane, vďaka ktorej sú pri tejto činnosti prípadné úniky spoľahlivo zachytené. S niekoľkými ďalšími doplnkami ako sú napr. stáčacie podstavce, lieviky a ďalšie sudové príslušenstvo, je možné z takmer všetkých záchytných váň vytvoriť bezpečné stáčacie stanice. Širokú ponuku produktov pre stáčanie nájdete v našom e-shope.

Čo znamená „StawaR“?

StawaR je zaužívaná smernica o oceľových vaniach. Ako taká je neoddeliteľnou súčasťou stavebného poriadku Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt). Smernica, o.i., stanovuje, že oceľové záchytné vane musia byť nepriepustné, odolné voči skladovaným látkam a voči korózii. Doterajšie skúšky konštrukčnej vzorky oceľových záchytných váň boli nahradené prehlásením výrobcu o zhode, pričom výrobok musí zodpovedať technickým pravidlám StawaR. Pre záchytné vane z nekovových materiálov a pre skladovacie systémy, ktoré sa odchyľujú od StawaR, udeľuje DIBt všeobecné stavebné povolenie.

Spojovací prvok pre ochranu spojov pri prepojení záchytných váň

Je možné použiť záchytnú vaňu aj vonku?

Áno, ale iba v zastrešených areáloch, aby sa do záchytnej vane nemohla dostať dažďová voda, ktorá by mohla narušiť bezpečnosť a funkciu záchytnej vane.


Základ zostáva, produktový rad sa rozrasta

Základ zostáva, produktový rad sa rozrasta

Aj po viac ako troch desaťročiach na európskom trhu môžeme stále povedať, že záchytná vaňa vždy bola a je našou srdcovou záležitosťou. Začalo to jednoduchým nápadom, ktorý sa stal absolútnou klasikou z hľadiska ochrany životného prostredia.

Radi by sme vás pozvali na malú cestu do minulosti záchytnej vane a ukázali Vám celú jej históriu, od zrodenia prvej myšlienky až po najväčšie rozmanitosť záchytných vaní v Európe.

Viac o histórii záchytné vane