DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

3 + 1 krok k správnej záchytnej vani

Každá firma, ktorá prichádza do styku s vodu ohrozujúcicmi látkami, ako sú napr. oleje, laky alebo rôzne chemikálie, je povinná dľa Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. zabezpečiť ich skladovanie a ďalšiu manipuláciu s nimi tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových vôd či do kanalizácie a neohrozili tak životné prostredie.

Záchytná vaňa predstavuje k tomuto účelu vhodné preventívne technické riešenie, ktoré zákonu o vodách presne zodpovedá.

V DENIOSe u najväčšieho výrobcu záchytných vaní v Európe, budete mať vždy istotu, že tu vždy nájdete vhodnú záchytnú vaňu pre akýkoľvek prípad použitia. Nižšie Vám poradíme, ako zvoliť vhodný variant záchytnej vane.

1. Akú látku chcete skladovať?

Vyhotovenie záchytných vaní je vždy dané miestom použitia a druhom nebezpečnej látky, ktorú bude mať za úlohu zachytiť. Iba správny výber materiálu vane zaručí optimálnu odolnosť záchytnej vane voči skladovanej látke. Pre skladovanie vodu ohrozujúcich a horľavých látok, napr. olejov alebo lakov, sú vhodné záchytné vane z ocele, nezáleží na tom, či v pozinkovanej alebo lakovanej verzii. Pre skladovanie chemických látok, ako sú kyseliny alebo lúhy, sú vhodné záchytné vane z vysoko odolného polyethylénu alebo nerezu.

Záchytné vane z plastu

pre vodu ohrozujúce a agresívne kvapaliny, ako sú kyseliny a lúhy

K produktom

Záchytné vane z nerezu

pre obzvlášť agresívne, horľavé a vodu ohrozujúce kvapaliny

K produktom

Záchytné vane z ocele

pre horľavé a vodu ohrozujúce kvapaliny

K produktom

Zoznam odolnosti médií ako dobrý pomocník

Pri výbere vhodného materiálu záchytnej vane odporúčame nahliadnuť do karty bezpečnostných údajov vašej nebezpečnej látky. V bezpečnostných listoch nájdete všetky relevantné informácie pre správne skladovanie a prepravu jednotlivých látok. Náš zoznam odolnosti médií Vám taktiež poskytne užitočné informácie o vhodnosti materiálu záchytnej vane pre širokú škálu najrôznejších látok. Odolnosť použitého materiálu záchytnej vane voči korózii a jej kompatibilita so skladovanou látkou musí byť preukázateľná. Na rad chemických látok je vhodné použiť záchytné vane z ocele (1.0038). Pre leptavé látky (kyseliny a lúhy) je nutné použiť záchytné vane z plastu (polyetylénu). Vysokú odolnosť obzvlášť voči agresívnym kvapalinám ponúkajú záchytné vane z nerezu. Pokiaľ nie sú v zozname odolnosti žiadne informácie, môže materiál záchytnej vane zodpovedať materiálu vhodnej prepravnej nádoby.

Skladované médium Koncentrácia Oceľ 1), 4) V2A 2) PE 3)
Acetaldehyd ≤ 40%
Acetaldehyd techn. čistý
Aceton
Kyselina mravčia ✓ 5)
Čpavková voda (roztok), Hydroxid amónny nasýtený
Dusičnan amónny nasýtený
Kyselina z batérie (pozri kyselina sírová)
Benzín
Kyselina benzoová ✓ 5)
Benzol
Kyanovodík
Kyselina boritá nasýtená ✓ 5)
Brzdová kvapalina ✓ 5)
Butanol techn. čistý
Kyselina maslová
Octan vápenatý vodný
Chlorečnan vápenatý, vodný roztok ≤ 65%
Hydroxid vápenatý
Chlornan vápenatý ≤ 5%
Chlórbenzén
Kyselina chloroctová ✓ 5)
Chlórované uhľovodíky
Kyselina chlorečná ≤ 10% ✓ 5)
Kyselina chrómová ≤ 10% ✓ 5) ✓ 5)
Dichlorethylen techn. čistý
Nafta
Síran železnatý (II) nasýtený
Chlorid železitý (III) nasýtený
Síran železnatý (III) nasýtený
Ropa
Kyselina octová ✓ 5)
Etyl-acetát
Ethanol
Éter
Ethylenchlorid
Ethylenglykol
Palivo pre letecké turbíny
Prevodový olej ✓ 5)
Glycerin ✓ 5)
Kyselina glykolová nasýtená ✓ 5)
Kyselina močová ✓ 5)
Močovina
Vykurovací olej
Hydrazin ≤ 10% ✓ 5)
Hydrazinhydrat vodný
Isobutylether
Isobutanol
Isobutylacetat
Isobutylchlorid
Isohexan
Isopentan
Isopropylalkohol (Isopropanol)
Uhličitan draselný
Chlorečnan draselný
Chlorid draselný vodný
Skladované médium Koncentrácia Oceľ 1), 4) V2A 2) PE 3)
Chlorid draselný ≤ NR
Hydroxid draselný 50% ✓ 5)
Dusičnan draselný 50%
Dusičnan draselný ≤ NR
Fosforečnan draselný ≤ NR
Síran draselný ≤ NR
Petrolej
Kyselina kremičitá ✓ 5)
Lepidlo
Palivo
Nemrznúca zmes (automobilová) ✓ 5)
Uhličitan horečnatý nasýtený ✓ 5)
Chlorid horečnatý vodný
Dusičnan horečnatý nasýtený ✓ 5)
Síran horečnatý
Methanol
Menthol pevný
Metylacetát
Metyl-akrylát
Metylénchlorid = Dichlórmetán*
Motorový olej, bez aromatických látok ✓ 5)
Octan sodný
Hydrogensíran sodný ✓ 5)
Hydrogensiričitan sodný vodný ✓ 5)
Uhličitan sodný
Chlorid sodný
Hydrogensíran sodný ≤ NR
Hydrogensiričitan sodný ≤ NR
Hydroxid sodný
Síran sodný
Sulfid sodný ≤ NR
Chlórnan sodný ✓ 5)
Chlorid nikelnatý ≤ NR
Nitrobenzén
Nitroriedidlo
Oleje ✓ 5)
Kyselina olejová techn. čistá
Pentanol
Petrolej techn. čistý
Fenol 100%
Kyselina fosforečná ≤ 80% ✓ 5) ✓ 5)
Kyselina fosforečná ≤ 95% ✓ 5)
Propanol
Metylester repkového semena (bio nafta)
Kyselina salicylová nasýtená ✓ 5)
Kyselina dusičná ≤ 10% ✓ 5)
Kyselina chlorovodíková > 37% ✓ 5) ✓ 5)
Kyselina sírová ≤ 78% ✓ 5)
Kyselina sírová ≤ 93%
Kyselina siričitá nasýtená ✓ 5)
Terpentín
White Spirit - lakový benzín
Toluén
Peroxid vodíka ≤ 90% ✓ 5)
Xylol
Kyselina citrónová ✓ 5) ✓ 5)

✓ vhodné – NR: Nasýtený roztok

*1 odolnosť iba za studena, pokiaľ sa ohreje, nebolo hodnotené

1) oceľ lakovaná (číslo materiálu 1.0038) alebo zinkovaná (číslo materiálu 1.0242),

2) V2A nerez (číslo materiálu 1.4301),

3) polyetylén (PE) vo vodivom provedení, napr. pri látkach s bodom vzplanutia pod 60 °C

4) pozinkované záchytné vane nemožno použiť na skladovanie nasledujúcich kvapalín: organické a anorganické kyseliny, hydroxid sodný a draselný a ďalšie chlórované uhľovodíky, amíny, nitrozlúčeniny, chloridy kyselín a iné chloridy, fenol, vodné alkalické roztoky, nitrily.

5) vhodné iba v obmedzenej miere

2. Aký bude potrebný záchytný objem?

Všeobecne platí, že záchytná vaňa musí byť schopná zachytiť aspoň 10% celkového skladovaného množstva, minimálne však objem naväčšej skladovanej nádoby. Za predpokladu, že schválené skladovanie vodu ohrozujúcich látok v oblastiach ochrany vôd, musí byť v tom prípade záchytná vaňa schopná zachytiť 100% celkového skladovaného množstva.

Nezáleží na tom, či potrebujete skladovať spoločne malé nádoby, 60-litrové alebo 200-litrové sudy, 1000-litrové nádrže či iné nádoby, vždy pre Vás máme kvalitné produkty v akýchkoľvek veľkostiach.

Pozor pri skladovaní väčšieho množstva!

Ak potrebujete uskladniť väčšie množstvo nebezpečných látok, môžete už za určitých okolností potrebovať špeciálny sklad na nebezpečné látky. V závislosti na druhu nebezpečnej látky je maximálne povolené množstvo pre skladovanie rozdielne.

Ponúkame Vám rozsiahle portfólio produktov s rozmanitým vybavením. Oslovte nás!

3. Na akú funkciu vane kladiete dôraz?

To, akým požiadavkám musia záchytné vane zodpovedať, záleži vždy na účele ich použitia. Záchytné vane určené iba pre klasické skladovanie sú väčšinou vybavené nožičkami alebo integrovanými nájazdovými otvormi, ktoré výrazne uľahčujú prepravu vaní pomocou vysokozdvižných alebo paletových vozíkov. V prípade, že by ste potrebovali so záchytnou vaňou manipulovať častejšie, odporúčame vybrať pojazdné záchytné vane. Stáčanie uskladnenej látky je možné vykonávať efektívne a bezpečne vďaka stáčacím staniciam. Podlahové plošiny chránia väčšie plochy pred prienikaním nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd. Tieto podlahové plošiny (nízke vane) sú vďaka rozsiahlemu príslušenstvu, od upevňovacích a spojovacích prvkov až po nájazdové rampy, vhodné k pokrytiu podláh celých miestností.

4. Aké príslušenstvo je možné k záchytnej vani priobjednať?

Spoločnosť DENIOS ponúka širokú škálu príslušenstva pre pohodlné a ešte bezpečnejšie skladovanie nebezpečných látok na záchytnej vani. Aby ste si všimli uniknuté kvapaliny v záchytnej vani včas a mohli tak čo najskôr pristúpiť k nápravným opatreniam, môžeme Vám napríklad odporučiť náš jedinečný detektor úniku nebezečných látok SpillGuard®, ktorý je možné použiť do akejkoľvek záchytnej vane. Detektor SpillGuard® je možné jednoducho aktivovať iba stiskom tlačidla a v prípade, že detektor odhalí uniknutú kvapalinu vo vnútri záchytnej vane, okamžite na túto skutočnosť upozorní spustením akustického a vizuálneho alarmu počas najmenej 24 hodín či do manuálneho vypnutia. Pre pohodlné a bezpečné vykladanie a nakladanie sudov na záchytnú vaňu Vám odporúčame praktické sudové manipulátory a zdvižky.

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Mohlo by Vás tiež zaujať...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00