DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Produkty pre potravinársky priemysel

Zamestnanci v potravinárstve musia pri výrobe a manipulácii s potravinami dodržiavať rôzne legislatívne požiadavky na hygienu a značenie. Dôležitú úlohu zohráva nielen dodržiavanie prísnych hygienických štandardov, ale treba myslieť aj na možné kontaminanty a rezíduá.

DENIOS ponúka široký sortiment výrobkov pre potravinársky priemysel. Nájdete tu osvedčené riešenia, ktoré zaisťujú bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými či nejakým spôsobom citlivými látkami, ako aj ich skladovanie. Náš sortiment produktov zahŕňa aj veľký výber ochranných prostriedkov pre zamestnancov. Okrem toho u nás nájdete mnoho ďalších praktických výrobkov a príslušenstva a výrobkov na čistenie a dezinfekciu, skladovanie, likvidáciu, prepravu a vybavenie prevádzky.

Najlepší materiál pre styk s potravinami

Pokiaľ ide o styk s potravinami, neexistuje spoľahlivejší materiál ako nerezová oceľ. Hladká, ochranná a stabilná vrstva oxidu chrómu zaisťuje odolnosť nerezovej ocele proti korózii. Odolnosť proti korózii znamená, že materiál nijako nereaguje pri kontakte s potravinami (napr. ovocné kyseliny), ani na iné vplyvy prostredia (napr. kyslík a čistiace prostriedky). Ďalším plusom z hľadiska hygieny je vplyv nerezovej ocele na potraviny: nezanecháva za sebou žiadne škodlivé látky ani častice a nekontaminuje/nijako nemení potraviny. Nerezová oceľ sa navyše veľmi ľahko čistí, čo znamená, že tu nie je žiadny kontaktný povrch pre choroboplodné zárodky a baktérie, hygienické podmienky sú tak optimálne. Preto je tento materiál prvou voľbou, pokiaľ ide o zabezpečenie prísnych hygienických štandardov v potravinárskom priemysle.

V DENIOSe nájdete veľký výber prevádzkových a bezpečnostných zariadení a produktov z kvalitnej nerezovej ocele - od záchytných vaní až po odpadkové koše.

Hygienické skladovanie nebezpečných látok v potravinárskom priemysle

Aj pri výrobe potravín sa používajú látky, ktoré sú vzhľadom na svoje materiálové vlastnosti klasifikované ako nebezpečné. Týka sa to napríklad horľavého metanolu, ktorý sa používa na výrobu liehovín, alebo rastlinných olejov a ovocných kyselín.

Nerezové záchytné vane sú nielen obzvlášť hygienické, ale aj univerzálne použiteľné na skladovanie širokej škály nebezpečných látok. Okrem bezpečného skladovania horľavých a vodu ohrozujúcich látok ponúkajú nerezové vane aj dlhodobú ochranu proti korózii pri skladovaní agresívnych kvapalín.

Naše nerezové regály na nebezpečné látky umožňujú bezpečné a prehľadné skladovanie horľavých kvapalín (H224-226), agresívnych chemikálií a látok všetkých tried ohrozenia vôd. Veľmi ľahko sa čistia a sú hygienické.

Skrine na nebezpečné látky umožňujú bezpečné skladovanie nebezpečných látok v malých nádobách, napríklad v potravinárskych laboratóriách.

Preprava, manipulácia a skladovanie potravín

S prepravkami a prepravnými boxami musí byť jednoduchá manipulácia. Hygiena a čistota sú rovnako dôležité ako pravidelná údržba prepravných a skladovacích obalov. Okrem toho musia byť nielen prepravné, ale aj skladovacie nádoby a obaly označené vlastným štítkom - pretože je možné prepravovať iba správne označené potraviny, aby nedošlo k ich zámene s inými, príp. nebezpečnými látkami. To, ako majú byť potraviny všeobecne označené, je v celej EÚ jednotne regulované. Základom je európske nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom č. 1169/2011.

V sortimente DENIOS nájdete veľký výber hygienických paliet, paletových boxov aj stohovateľných a univerzálnych nádob, ktoré sú vďaka potravinársky nezávadnému polypropylénu ideálne na skladovanie potravín. Veľké či menšie množstvo je možné taktiež skladovať a prepravovať v našich potravinársky nezávadných nádobách. Na prepravu už zabalených potravín máme v sortimente rôzne prepravné vozíky a boxy. Špeciálne na čerpanie kvapalných potravín majú naše elektrické čerpadlá konštrukciu bezpečnú pre potraviny a vysoko kvalitný povrch.

i

Čo znamená potravinársky nezávadné?

Potravinársky nezávadný obalový materiál je možné použiť v priamom kontakte s potravinami bez akýchkoľvek obáv o zdravie. Vôňa a chuť potravín naviac nie sú ovplyvnené materiálom.

Čistenie a dezinfekcia spĺňajúca prísne hygienické štandardy

Maximálna hygiena je vyžadovaná všade tam, kde sa spracovávajú potraviny. Opatrenia na správne čistenie a dezinfekciu sú jasne stanovené legislatívnymi požiadavkami a zaručujú ochranu spotrebiteľa. Každá firma v potravinárskom priemysle má povinnosť chrániť potraviny a tým aj zdravie spotrebiteľov dodržiavaním príslušnej prevádzkovej hygieny a noriem. Profesionálne čistenie a dezinfekcia miestností, prístrojov a zariadení je základnou požiadavkou na dodržanie mikrobiologických špecifikácií.

V našom sortimente nájdete veľké množstvo potravinárskych čistiacich utierok, ktoré sú vďaka svojej odolnosti proti roztrhnutiu ideálne na čistenie povrchov, strojov i ďalších zariadení. Pomocou úsporného zvlhčovača FALCON ich možno navlhčiť napríklad za účelom dezinfekcie povrchov. Naše nové dezinfekčné vane sú zasa vhodné na dekontamináciu vozidiel a ďalšieho vybavenia. A ak sa niečo pokazí a dôjde k menšej či väčšej havárii, sorbenty DENSORB sú tou najlepšou voľbou: vysoko savé textilné či sypké sorbenty absorbujú všetky tekutiny.

i

Čistenie a dezinfekcia sú dva rôzne procesy. Podľa DIN 10516 sa tieto dva pojmy rozlišujú nasledovne:

Čistenie: odstránenie kontaminácie (=akékoľvek nežiaduce látky vrátane zvyškov produktov, mikroorganizmov a zvyškov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov)

Dezinfekcia: chemické a fyzikálne procesy ničiace mikroorganizmy na úrovni, ktorá nie je zdraviu škodlivá ani neovplyvňuje kvalitu potravín

Novinka: mobilné prejazdné nádrže na dekontamináciu a dezinfekciu

Mobilné dezinfekčné vane sú ideálne na dezinfekciu a dekontamináciu vozidiel a vybavenia, napríklad pri boji s chorobami zvierat. Vyznačujú sa predovšetkým rýchlou a nekomplikovanou montážou aj opätovnou použiteľnosťou.

Prejazdné žľaby sa používajú na zhromažďovanie umývacej a odpadovej vody a čistiacich a dezinfekčných roztokov vo vnútri aj vonku. Sú vhodné pre osobné aj nákladné automobily a môžu byť pripravené na použitie iba niekoľkými pracovníkmi počas veľmi krátkej doby. Možno ich použiť ako samostatný modul na zber kontaminovanej odpadovej vody z čistenia i na dezinfekciu pneumatík.

Výskum, vývoj a výroba potravín

Potraviny musia byť starostlivo kontrolované a testované predtým, ako sú odovzdané do ďalšieho procesu výroby. Pri výskume a vývoji sa odoberajú a testujú vzorky, aby bola zaistená kvalita produktov.

Sušiace a ohrievace skrine od DENIOSu, ktoré vďaka nízkemu vyžarovaniu tepla a presnosti vykurovacieho systému výborne spĺňajú požiadavky na sušenie alebo skladovanie vzoriek pri určitej teplote do max. 300 °C. Ďalšie plus pre hygienickú bezpečnosť: vysoká teplota účinne zabíja choroboplodné zárodky a baktérie.

Pri výrobe potravín sú vykurovacie komory ideálne na zníženie viskozity potravín, čo je výhodné napríklad pre ich ľahšie čerpanie. Na tento účel môžu byť do ohrievacej komory umiestnené sudy a/alebo IBC s látkou, ktorá má byť ohriata. Ponúkame individuálne riešenie, aby bola dosiahnutá potrebná kapacita a zároveň optimálne využitý priestor.

Tepelné komory pre výrobu

Tepelná komora WK 114-1-K
9 dostupných variantov
Cena na vyžiadanie
Tepelná komora WK 214-2-K
9 dostupných variantov
Cena na vyžiadanie
Tepelná komora WK 514-2-K
9 dostupných variantov
Cena na vyžiadanie
Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Bezpečnosť práce pre zamestnancov

V potravinárskom priemysle nehrá úlohu iba bezpečnosť potravín, ale aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť zamestnancov. Efektivitu práce zamestnancov v potravinárstve a tým aj kvalitu potravinárskych produktov je možné zabezpečiť iba vtedy, ak pracujú bezpečne. Predstavujeme vám základné produkty pre bezpečnosť práce: chráňte svojich zamestnancov pred pádmi, poškmyknutím a extrémnymi teplotnými odchýlkami - či už teplom alebo zimou.

V DENIOSe nájdete širokú škálu produktov týkajúcich sa bezpečnosti práce pre potravinársky priemysel. V našom sortimente OOP nájdete všetko od ochrany očí a tváre až po masky na ochranu dýchacích ciest. Pre okamžitú prvú pomoc ponúkame rôzne verzie bezpečnostných spŕch (mobilných aj pevných), fľaše na výplach očí, dávkovače náplastí a lekárničky. Rohože na pracovisku zvyšujú pohodlie pri státí, znižujú známky únavy a zostávajú suché, čisté a nešmýkajú sa. Pre odvetvia so zvýšenými nárokmi na čistotu, ako je potravinársky priemysel, ponúkame bezpečnostné nože z kovom detekovateľného plastu (MDP nože), ktoré zabraňujú vnikaniu cudzích telies do strojov alebo výrobkov. Robustné pracovné stoly a samostatné pracoviská ponúkajú najvyššiu úroveň ochrany osôb a miestností počas procesu dávkovania, plnenia, váženia a odberu vzoriek pevných látok, práškových látok (korenie, arómy atď.) a kvapalín (s výparmi).

Odvetrávacia technika

Digestor AT-12 Compact
4 dostupných variantov
Cena na vyžiadanie
Pracovný stôl AT-12 Pharma
4 dostupných variantov
Cena na vyžiadanie
Samostatné pracovisko FAP-15 Compact
4 dostupných variantov
Cena na vyžiadanie

Likvidácia potravinového odpadu

Aby sa zabránilo kontaminácii potravín, je potrebné pri likvidácii odpadu zvážiť niekoľko bodov. Vzniknutý odpad by sa mal separovať. Nádoby na rôzne druhy odpadu musia byť označené tak, aby nedošlo k zámene. Musia byť opatrené tesným vekom, aby nemohla unikať žiadna kvapalina či iné látky. Tieto nádoby slúžia na zber a neskoršiu likvidáciu zvyškov a odpadu. Nie je už preto nutné, aby nádoby boli vhodné na styk s potravinami.

Naše nádoby ASF a ASP slúžia na bezpečný zber kvapalín pred ich odovzdaním na likvidáciu. Nádoby na odpad z nerezovej ocele majú rôznu kapacitu, je možné teda likvidovať menšie ako väčšie množstvo odpadu.

Vybavenie potravinárskych prevádzok

Bezpečnosť nie je dôležitá iba v samotnom procese výroby potravín, ale aj v celej prevádzke. Veľa nečekaných situácií sa môže stať pri dodávke tovaru, jeho preprave alebo pri rôznych návštevách. Manipulácia s dopravnými prostriedkami v najužších priestoroch môže, v prípade kolízie, viesť k nemalým škodám. Keď sa zamestnanci a ďalšie osoby pohybujú mimo vyhradenej bezpečnej trasy, môže taktiež dôjsť k ohrozeniu zdravia a života.

So správnou ochranou proti nárazu a kolízii môžete účinne ochrániť svoje zariadenia proti nárazu. Zároveň minimalizujete riziko pracovných úrazov. Použite podlahové značenie a systémy navigácie osôb, aby ste udržali svojich zamestnancov a návštěvníkov na značených trasách a ochránili ich pred možnou zrážkou s dopravnou či manipulačnou technikou. Jasné a zreteľné značenie zvyšuje bezpečnosť v prevádzke.

Deň bezpečnosti vo vašej prevádzke

Plánujete na svojom pracovisku bezpečnostný deň a radi by ste preškolili svojich zamestnancov ohľadom bezpečné manipulácie s nebezpečnými látkami a správneho postupu v prípade úniku nebezpečných látok? Pozvite si našich odborníkov priamo do svojej prevádzky: v rámci našej DENIOS akadémie si môžete objednať praktické školenia a tréning "Použitie DENSORB v praxi".

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Prečítajte si aj...

Ako na to

Plánovanie tepelnej komory v 8 krokoch

Plánovanie tepelnej komory nie je hračka. Aby vám tepelná komora mohla robiť vždy radosť tým, že pre vás bude naozaj užitočným a efektívnym pomocníkom, treba mať dopredu premyslený rad otázok. V našom sprievodcovi vás prevedieme 8 otázkami, ktoré vám napovedia, na čo si treba dať pri plánovaní pozor.

Čítať viac
Svet produktov

Predpisové skladovanie a manipulácia s dezinfekciou

Väčšina dezinfekčných prostriedkov patrí medzi horľavé kvapaliny. Tie musia byť skladované podľa predpisov požiarnej ochrany a vodného zákona. Máme pre vás flexibilné riešenie pre bezpečné a predpisové skladovanie väčšieho aj menšieho množstva dezinfekcie.

Čítať viac
Rozhovor

Ako správne reagovať v prípade úniku kvapalín

Diplomovaný biológ Tobias Authmann pôsobí v DENIOSe už viac ako 7 rokov ako odborník na skladovanie nebezpečných látok a na bezpečnosť práce. Na základe svojich skúseností a častých otázok z radov širokej verejnosti vybudoval projekt zameraný na praktické školenia, ako správne manipulovať so sorbentmi, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi žiadané a obľúbené. V nasledujúcom rozhovore sa s nami o svojej skúsenosti podelil.

Čítať viac
Svet produktov

Polyetylén – PErfektný materiál v každom smere

Polyetylén – PErfektný materiál v každom smere. Využite jeho výhody pre seba a skladujte bezpečne nielen v polyetylénových skriniach na nebezpečné látky a na záchytných vaniach. Objavte všetky vaše možnosti práve teraz online.

Čítať viac
i

Technické informácie na tejto stránke boli zostavené starostlivo a podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Napriek tomu DENIOS nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť, a to ani voči čitateľovi, ani voči tretím osobám. Používanie informácií a obsahu pre vaše vlastné účely alebo účely tretích stran je preto na vaše vlastné riziko. V každom prípade dodržujte aktuálne platnú legislatívu.

Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00