DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Bezpečnostné sprchy: 10 otázok a odpovedí

Pravdepodobne ste už zažili situáciu, že sa Vám “niečo” dostalo do oka. Cudzí predmet sa oko pokúša okamžite vyplaviť vytvorením slznej tekutiny. Tento ochranný mechanizmus nášho tela je však obmedzený. Preto nájdete v našej ponuke bezpečnostné sprchy a fľaše na výplach očí, ktoré Vám v prípade nehody zaručia dostatočné množstvo tekutiny pre opláchnutie a vypláchnutie. Z praxe ale vieme, že ohľadom bezpečnostných spŕch, existuje mnoho otázok. Odpovede na ne nájdete nižšie a vhodné produkty tak, ako ste zvyknutí, na našom online shope.

1. Čo je bezpečnostná sprcha?

V oblastiach, kde sa pracuje s nebezpečnými látkami, je riziko kontaminácie pre človeka veľmi vysoké. Nebezpečné kvapliny, prach, pary, iskry, kovové špony a drevené triesky sa môžu dostať do očí alebo na kožu a spôsobiť závažné poranenia. Bezpečnostné sprchy predstavujú nevyhnutný prostriedok pre rýchlu prvú pomoc. Umožňujú okamžité opláchnutie postihnutej časti tela a znižujú riziko rozšírenia poranenia a trvalých následkov. Bezpečnostné sprchy je možné použiť i za účelom uhasenia malých požiarov. Dľa oblasti použitia si môžete zvoliť telovú sprchu, očnú sprchu alebo fľaše na výplach očí.

2. Sú bezpečnostné sprchy povinné?

Presná odpoveď sa odvíja od toho, kde presne pracujete. Na pracoviskách či v skladoch, kde zamestnanci prichádzajú do styku s látkami, ktoré môžu poškodiť ich oči alebo organizmus, je nutné nainštalovať bezpečnostné telové a očné sprchy. Všeobecne ale platí, že zamestnávateľ je dľa §6 Zákonníka práce povinný „starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.”

3. Kedy je bezpečnostná sprcha potrebná – dľa posúdenia rizík?

Skúsenosti z praxe ukazujú, že okamžitým vypláchnutím a opláchnutím postihnutého miesta dostatočným množstvom vody poskytnete prvú pomoc pri kontaminácii akéhokoľvek druhu. Preto sa bezpečnostné sprchy radia medzi najefektívnejší spôsob prvej pomoci vôbec.

Ak nie je bezpečnostná sprcha vyslovene vyžadovaná zákonom, môžete pomocou posúdenia rizík rýchlo zistiť, či bezpečnostnú sprchu potrebujete. Jednoducho povedané, u všetkých pracovných činností vo Vašom podniku musíte určiť, či existuje riziko kontaktu kože alebo očí s nebezpečnou látkou, ktoré vyžaduje v prípade nehody okamžité vyplachovanie. Pri rozhodovaní je nutné brať do úvahy, okrem použitia bezpečnostnej sprchy, tiež počet, umiestenenie a vyhotovenie jestvujúcich spŕch (telových spŕch, očných spŕch alebo fliaš na vyplachovanie očí).

Dôležité informačné zdroje: bezpečnostný list

Ak používate u Vás v prevádzke nebezpečné látky, je pre posúdenie rizík najdôležitejším infomačným zdrojom bezpečnostný list danej látky.

Zváženie činností a postupov

Nebezpečné látky môžu vzniknúť a uvoľniť sa počas pracovných činností. Patria medzi ne napr. prach, iskry, kovové špony alebo drevené triesky. Pre posúdenie rizík je tiež nutné zvážiť možné popálenie či obarenie.

4. Môže byť namiesto bezpečnostnej sprchy použitý „normálny“ vodovodný kohútik či sprcha?

To sa v žiadnom prípade neodporúča. V prípade nehody je najdôležitejšie okamžite začať s efektívnym a dlhým oplachovaním dostatočným množstvom kvapaliny. To dosiahnete len s použitím špeciálne konštruovaných bezpečnostných spŕch, ktoré poskytnú optimálnu a efektívnu zásobu kvapaliny vďaka vysokému prietoku a jeho zodpovedajúcej rýchlosti. Okrem iného sú vybavené mnohými ďalšími prídavnými funkciami, ktoré iné spôsoby oplachovania neponúkajú. Napr. jednoduchý ovládací mechanizmus alebo špeciálne tvarované očné nástavce, ktoré udržiavajú oči otvorené a umožnia tak optimálne vyplachovanie.

Z tohto dôvodu sú bezpečnostné sprchy prísne normované. Minimálne požadavky stonovuje európska norma EN 15154 (Bezpečnostné núdzové sprchy), rozdelená do 5 oblastí:

  • Časť 1 pre „Pevne zabudované sprchy do laboratorií“

  • Časť 2 pre „Pevne zabudované zariadenia pre vyplachovanie očí“

  • Časť 3 pre „Sprchy bez napojenia na vodovodnú sieť"

  • Časť 4 pre „Zariadenia pre vypláchnutie očí bez napojenia na vodovodnú sieť“

  • Časť 5 pre "Telové sprchy s prípojkou na vodu"

i

Bezpečnostné sprchy od DENIOSu samozrejme spĺňajú požadavky vyššie uvedenej normy EN 15154

5. Jak zvolit správnou bezpečnostní sprchu?

Na online shope DENIOS nájdete rozsiahlu ponuku produktov s kvapalinou pre výplach. Medzi tento sortiment patria fľaše na výplach očí, očné sprchy s prípojkou na vodu, telové sprchy s prípojkou na vodu, kombinované sprchy s prípojkou na vodu, mrazuvzdorné bezpečnostné sprchy alebo špeciálne bezpečnostné sprchy s inteligentnou nádržou. Aký produkt je ale ten správny?

Zostavili sme pre Vás „pomocníka“ pre správny výber.

6. Na čo je nutné dbať pri umiestnení bezpečnostnej sprchy?

Rozumné umiestnenie

Všeobecne platí, že optimálna dosiahnuteľnosť bezpečnostnej sprchy je pre prípad nehody absolútne nevyhnutná. Bezpečnostná sprcha musí byť dosiahnuteľná min. do 10 sekúnd. U zvlášť nebezpečných látok dokonca i rýchlejšie (v závislosti na posúdení Vašich rizík). Náš tip: urobte si praktický test a vyskúšajte si, za aký čas sa od potenciálneho miesta nebezpečenstva dostanete k bezpečnostnej sprche!

Bezbariérový prístup

Predstavte si, že sa Vám niečo dostalo do oka – očné viečka sú zavreté a Vy máte výrazne obmedzený výhľad na cestu k bezpečnostnej sprche, ku ktorej sa potrebujete čo najrýchlejšie dostať. Ak nie je cesta voľná, napr. z dôvodu, že niekto do cesty položil materiál, môže nastať problém. Nápadné podlahové značenie môže pomôcť bezpečnostnú sprchu riadne označiť a zabrániť tak jej zneprístupneniu. Pri inštalácii bezpečnostnej sprchy by malo byť zabránené i ďalšiemu úskaliu. Vaša cesta k bezpečnostnej sprche by nemala viesť po schodoch, nemali by ste skákať cez všelijaké prekážky alebo otvárať dvere. Bezpečnostná sprcha by mala byť umiestnená priamo na mieste, kde hrozí nebezpečenstvo, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

Dobrá viditeľnosť

Aby ste bezpečnostnú sprchu neprehliadli, musí byť zaručená jej dobrá viditeľnosť. Napr. riadnym označením miesta, kde sa bezpečnostná sprcha nachádza.

7. Čo by mali Vaši zamestnanci vedieť o manipulácii s bezpečnostnou sprchou?

Samotné nainštalovanie bezpečnostnej sprchy bohužiaľ nestačí. Zranený človek ľahko podľahne panike a preto musí byť riadne poučený o správaní sa v prípade nehody a schopný sprchu bezpečne použiť. Preškolenie zamestnancov o používaní bezpečnostnej sprchy patrí medzi povinnosti každého zamestnávateľa. Nižšie zistíte, na aké otázky musia Vaši zamestnanci bezpodmienečne poznať odpovede.

Kedy musím pod bezpečnostnú sprchu?

Pokyny k prevádzke by mali byť súčasťou posúdenia rizík. Informujte svojich zamestnancov o možných nebezpečenstvách v každodennej prevádzke a vysvetlite im nevyhnutné opatrenia pre prvú pomoc. Každý by mal vedieť, v akých situáciách je nevyhnutne nutné, bezpečnostnú sprchu použiť.

Kde sa bezpečnostná sprcha nachádza?

V prípade nehody nie je čas na zbytočné premýšľanie. Vaši zamestnanci by teda mali bezpodmienečne vedieť, kde bezpečnostnú sprchu nájdu.

Ako správne narábať s bezpečnostnou sprchou?

Kto v prípade havárie nevie, ako správne narábať s bezpečnostnou sprchou, má vážny problém! Bezpečnostné sprchy sú síce konštruované tak, aby bola ich obsluha čo možno najjednoduchšia, mechanizmus spustenia sa však môže v závislosti na type líšiť. Zatiaľ, čo telové sprchy spravidla spustíte pomocou tiahla, u očných spŕch je variantov viac: prítlačná doska, ventil alebo ochranné veko. Kvapalinu vo fľašiach na výplach očí uvoľníte stlačením fľaše.

Náš tip: Nehovorte si to iba teoreticky, ale vyskúšajte si to tiež v praxi!

8. Čo sa stane s odpadovou vodou?

Ak je bezpečnostná sprcha použitá pri oplachovaní po nehode s nebezpečnými látkami, môže dôjsť ku kontaminácii odpadovej vody. Pri plánovaní Vašej bezpečnostnej sprchy myslite na možnosť zachytenia odpadovej vody, príp. odbornú likvidáciu.

9. Ako často je potrebný servis bezpečnostnej sprchy?

Telové i očné sprchy podliehajú každoročnej povinnej kontrole odborne kvalifikovanou osobou. Okrem toho je prevádzkovateľ povinný vykonávať min. 1x mesačne kontrolu funkčnosti bezpečnostnej sprchy.

10. Na čo je nutné dbať pri kontrole funkčnosti bezpečnostnej sprchy?

Pravidelná kontrola bezpečnostnej sprchy neslúži iba k tomu, aby bola preskúšaná jej funkčnosť. Pravidelná obsluha zaručí ľahký chod sprchy. Častejšia výmena vody zabráni znečisteniu a vzniku usadenín vo vodnom potrubí. Počas kontroly funkčnosti vykonajte vizuálnu kontrolu prúdu vody, sprchovacej hlavice a kvalitu vody. Čistý a účinný test je možný pomocou praktických zachytávačov vody pre bezpečnostné sprchy.

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Mohlo by Vás tiež zaujať...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00