DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

História záchytnej vane

Záchytná vaňa – klasika od roku 1986

Niekedy sa z jednoduchého nápadu zrodí naozajstné inovatívne riešenie, toto inovatívne riešenie potom vedie k vytvoreniu podnikateľského zámeru a vzniku úspešného podniku. Z úspešného podniku potom môže časom vyrásť medzinárodný koncern. Mnoho takých spoločností sa s nostalgiou chváli prvými prototypmi vlastných výrobkov, ktoré často vystavujú v interiéroch firemných priestorov a ktoré majú pripomínať, akú dlhú cestu vo svojom vývoji dodnes prešli. Pre DENIOS je takým prototypom práve záchytná vaňa, ktorá je v dnešnej dobe stále súčasťou DENIOS sortimentu a ktorá prechádza neustálymi inováciami. S viac ako 500 modelmi máme dnes už najširší sortiment záchytných vaní v celej Európe.

Dobrý nápad v správny čas

..alebo akú rolu zohral staručký Volkswagen pri vývoji záchytnej vane

Zakladateľ spoločnosti DENIOS, Helmut Dennig, prišiel s myšlienkou záchytnej vane pri celkom bežnej situácii - pri výmene oleja vo svojom starom Volkswagne. V 80. rokoch boli ľudia nerozvážny a priveľmi ešte neriešili otázku bezpečnej likvidácie starého oleja, o prípadných olejových únikoch nehovoriac. Helmut Dennig si ale už vtedy uvedomoval naliehavosť tejto otázky a nádoba k zachytávaniu oleja, teda prototyp dnešnej záchytnej vane bol na svete!

Keď v tom istom roku, teda v roku 1986, prišlo vo švajčiarskom chemickom koncerne Sandoz k jednej z najväčších chemických katastrôf v Európe, náhle si svet začal uvedomovať potrebu vhodného preventívneho opatrenia proti opakovaniu podobnej situácie zo strany spracovateľského priemyslu. Princíp záchytnej vane je pritom vcelku jednoduchý a zároveň veľmi efektívny. Sudy alebo iné nádoby sú skladované na mrežovom rošte, ktorý je položený na záchytnej vani a pokiaľ dôjde k náhodnému úniku nebezpečnej kvapaliny, napr. v dôsledku netesnosti skladovacej nádoby alebo pri stáčaní či prelievaní skladovaných látok, skončia nechcené úniky v záchytnej vani a nie v kanalizácii.

Trocha nostalgie z DENIOS archívu

„Je našou povinosťou chrániť to najcennejšie, čo máme, teda prírodu. Iba tak môžeme my i naše budúce generácie naďalej žiť v zdravom, čistom a životodarnom prostredí.“ Vízia zakladateľa spoločnosti, Helmuta Denniga, bola už v 90. rokoch zachytená vo firemnom videodokumente.

Pán Dropmann vám v tomto kratučkom videu ukáže, aké kruté a ničivé následky môže mať ľudská bezohľadnosť!

Základ zostáva, produktový rad sa rozrastá

V duchu ďalšieho vývoja

I záchytné vane podliehajú neustálym inováciám. Naši vývojári sa k záchytnej vani neustále vracajú, aby sme boli schopní uržať krok s neustále rastúcimi požiadavkami našich zákazníkov. Okrem potrieb zákazníkov mali a neustále majú veľký vplyv na inováciu produktu i mnohé technické normy a predpisy, ktoré upravujú napr. hrúbku materiálu, veľkosť záchytného objemu ale i výrobu ako takú. Naša produktová rodina sa tak postupne neustále rozrastá úž viac ako 30 rokov.

Úsile, ktoré ocení životné prostredie i naše budúce generácie.

V 80. rokoch ....

1986: Vyvinutá prvá záchytná vaňa

V dobe, kedy sa po požiari vo švajčiarskej chemickej továrni v roku 1986 valí veľké množstvo hasiacej vody spolu s toxickými látkami do Rýna a trvalo poškodzuje jeho ekosysém, sú produkty pre ochranu životného prostredia a bezpečnosti v podniku stále ešte v plienkach. Strojný inžinier Helmut Dennig si uvedomil pálčivý problém tejto doby, využil príležitosť a prišiel s prevratnou myšlienkou sériovo vyrábaných cenovo prijateľných záchytných vaní z ocele.

1987: Záchytná vaňa na kolieskach

Okrem záchytnej vane pre stacionárne skladovanie nebezpečných látok na jednom mieste bol sortiment rozšírený o mobilné záchytné vane na kolieskach pre bežný vnútropodnikový transport. Vďaka mobilným záchytným vaniam už nepredstavuje preprava nebezpečných kvapalín v úzkych miestnostiach či chodbách žiadny problém.

1987: Ochrana pre veľké plochy

Pri stáčaní či prečerpávaní skladovaných nebezpečných látok môže dôjsť k nežiaducim únikom či rozstreku kvapaliny. Pre tieto účely vyvinul DENIOS podlahové záchytné systémy, ktorými je možné pokryť čiastočne alebo celoplošne podlahu jednotlivých miestností a vytvoriť tak bezpečný pristor pre skladovanie nebezpečných látok.

1988: Nové záchytné vane na kyseliny a lúhy

Jednou z najdôležitejších požiadaviek je, že materiál z ktorého je záchytná vaňa vyrobená, musí byť odolný voči skladovanej kvapaline. Zavčasu sme si uvedomili vysoký potenciál polyethylénu (PE) a rozhodli sme sa ho pri výrobe naplno využiť. Tento materiál je nielen šetrný k životnému prostrediu, ale tiež nepodlieha korózii a je vysoko odlný voči olejom, kyselinám, lúhom a ďalším agresívnym látkam. V roku 1988 teda opustila DENIOS továreň prvá záchytná vaňa z plastu.

1988: Jeden produkt pre skladovanie i stáčanie zároveň

Každý, kto stáča nebezpečné látky zo sudov do malých nádob, sa iste už stretol s bežnými úskaliami tejto činnosti, ako sú nechcené úniky kvapalín, ktoré ohrozujú životné prostredie i podzemné vody. Umiestnenie ležacich sudov určených k stáčaniu do používateľsky priaznivej polohy predstavuje ďalší problém, ktorý je s touto činnosťou spojený. S týmito ťažkosťami sa DENIOS vysporiadl pomocou svojich nových stáčacích staníc.

V 90 rokoch ...

1991: Vývoj regálových systémov s integrovanou záchytnou vaňou

Priestor je jedným z najviac oceňovaných aspektov v každej prevádzke. Prečo teda neskladovať nádoby v niekoľkých úrovniach nad sebou a neušetriť tak miesto? Táto potreba podmienila v roku 1991 po prvýkrat vznik kompletného regálového systému vybaveného vhodnou záchytnou vaňou. Dnes v našej ponuke nájdete regály na nebezpečné látky v rôznych veľkostiach a z rôznych materiálov, ktoré sú v závislosti od vyhotovenia, vhodné pre skladovanie vodu ohrozujúcich látok, horľavých kvapalín i agresívnych chemikálií.

Pre optimalizáciu Vašich jestvujúcich regálov, ktoré sú používané pre skladovanie nebezpečných látok a ktoré chcete iba prispôsobiť zákonným požiadavkám bez nutnosti výmeny, Vám možeme ponúknuť nepriepustné regálové záchytné vane vo všetkých bežných šírkach, ktoré je možné pod tieto regály dodatočne pridať.

1994: Záchytné vane s veľkým záchytným objemom

Záchytná vaňa musí byť vždy dosatočne veľká, aby dokázala v prípade nehody zachytiť predpísané množstvo kvapaliny. Záchytná kapacita záchytnej vane sa odvíja od nádob, ktoré sú na nej uskladnené, pričom musí byť záchytná vaňa schopná zachytiť 10% z celkového skladovaného množstva kvapaliny a zároveň minimálne obsah najväčšej na nej skladovanej nádoby. Pokiaľ je povolené skladovanie v oblastiach ochrany vôd, musí byť záchytná vaňa schopná zachytiť celé skladované množstvo, teda 100%.

Pokiaľ je vyžadovaná veľká skladovacia kapacita alebo je skladovacia plocha určená zároveň pre stáčanie, nie sú bežné záchytné vane dostatočným riešením. Z tohto dôvodu sme v roku 1994 rozšírili svoj sortiment záchytných vaní o „formát XXL“ so skladovacou plochou až 11 m² a so záchytným objemom až 1 350 litrov.

1995: Počiatok technológie rotomouldingu

Jestvujúci sortiment produktov by mal byť neustále optimalizovaný a rozširovaný o nové produkty, aby bol podnik konkurencie schopný a dokázal sa ľahko vysporiadať s rôznorodosťou požiadaviek zákazníkov. Pre efektívnejšiu výrobu týchto produktov sa následne oplatí využívať najnovšie technológie a postupy. V roku 1995 sme po prvýkrát uvidei do prevádzky pri výrobe plastových záchytných vaní novú technológiu rotačného tvarovania plastov. Odvtedy sú naše záchytné vane z polyethylénu pre skladovanie agresívnych médií, ako sú kysleliny a lúhy, vyrábané pomocou tejto technológie.

1998: Kompaktné, ale výkonné: záchytné vane na malé nádoby

V toto roku prichádza firma DENIOS na trh s ďalšou produktovou novinkou – odkvapkávacou záchytnou vanou pre malé nádoby. Kompaktnosť v rozmeroch a jednoduchosť v manipulácii – obe tieto vlastnosti odkvapkávacej záchytnej vane umožňujú skladovanie malých nádob všade tam, kde sú potrebné. Vďaka svojej konštrukcii môžu byť odkvapkávacie záchytné vane na malé nádoby použité tiež ako záchytné vaničky na úniky napríklad na pracovnom stole.

V rokoch 2000 až 2009

Rozsiahly rast produktovej rodiny

Inovácie osvedčených produktov sú často výsledkom vývoja, preto DENIOS investuje veľa času do neustáleho vylepšovania svojich záchytných vaní. Rôzne typové rady sú neustále rozširované o nové varianty, ktoré tak zodpovedajú stále novým požiadavkám a potrebám zákazníkov.

2004: Záchytné vane online

V r. 2004 DENIOS spúšťa nový internetový obchod, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne. Záchytné vane a mnoho ďalších produktov pre ochranu životného prostredia a bezpečnosť je teraz možné objednávať online.

2005: Prvá záchytná vaňa s flexibilnou stenou

Ako čo najjednoduchšie manipulovať so sudmi skladovanými na palete, ktoré by však mali byť uložené na záchytnej vani? S polyethylénovou záchytnou vaňou s flexibilnou stenou vyvinul DENIOS inovatívny koncept záchytných vaní. Elastickú prednú stenu záchytnej vane je možné pri nakladaní i vykladaní jednoducho stlačiť dole pomocou vidlíc vysokozdvižného vozíka a vložiť, príp. vyňať z vane skladované nádoby i s paletou. Elastická stena sa potom hneď sama opäť vráti do východiskovej polohy. To umožňuje jednoduché a bezpečné premiestňovanie sudov vrátane palety.

2008: Prvý mrežový rošt z polyethylénu

V tomto roku bola po prvýkrát vyrobená záchytná vaňa vrátane roštu kompletne z polyethylénu. Nový mrežový rošt je vyrábaný technológiou vstrekovania plastov. Vzhľadom k tomu, že nejde o produkt z recyklovateľného plastu, je absolútne zaručená odolnosť roštu voči skladovanému médiu. Ďalšími prednosťami plastového roštu je jeho nízka hmotnosť a zároveň vysoká nosnosť.

2009: Univerzálna pre takmer akékoľvek použitie

So záchytnou vaňou PolySafe ECO (teraz súčasťou radu classic-line) predstavil DENIOS nový koncept pre efektívne skladovanie sudov na paletách. Nové záchytné vane pomáhajú minimalizovať potrebu neustáleho prekladania skladových zásob z palety na paletu a tým zvyšujú bezpečnosť v prevádzke. Chemické palety a europalety so skladovanými nádobami je možné umiestniť priamo na záchytnú vaňu pomocou vysokozdvižného vozíka. Záchytná vaňa PolySafe ECO dnes patrí medzi naše najpredávanejšie záchytné vane a je vyrábaná v najrôznejšiích variantoch.

Záchytná vaňa PolySafe ECO je k dispozícii v troch rôznych veľkostiach pre skladovanie 1, 2 alebo 4 sudov (s objemom 200 l) so záchytnými objemami 240, 270 a 405 litrov. V ponuke je tiež spolu s vhodnou plastovou paletou ako odstavnou plochou odolnou voči takmer všetkým kyselinám, žieravinám, olejom a pod. Alternatívne môže byť záchytná vaňa tiež vybavená mrežovým roštom z plastu alebo z pozinkovanej ocele. Rozsiahle príslušenstvo, ako sú napr. sudové podstavce pre pohodlné stáčanie nad záchytnou vaňou, nakoniec završuje tento produktový rad.

V rokoch 2010 až 2019

2013: Inovatívne kombinovanie materiálov

V tomto roku prišiel DENIOS s novým radom záchytných vaní pod názvom Vario Twin pre predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok a horľavín, ktoré boli inovatívnou kombináciou materiálov oceľ a plast. Vďaka tejto kombinácii je ich odolnosť voči korózii optimálnejšia a zároveň je zvýšená životnosť týchto záchytných vaní v osvedčenej kvalite s 3 mm hrubou oceľovou stenou. Plastové nožičky chránia záchytnú vaňu pred navlhnutím zospodu. Zároveň chránia citlivé oblasti rohov záchytné vane a umožňujú obsluhu záchytnej vane pomocou vysokozdvižného či paletového vozíka zo všetkých štyroch strán.

2014: 100 000-ca oceľová záchytná vaňa opúšťa výrobnú halu

Nie náhodou je záchytná vaňa naším najpredávanejším produktom. Dokonca ani po 28 rokoch od svojho vyvinutia stále nestratila nič zo svojho významu pri ochrane životného prostredia a prevádzky. S o to väčšou pýchou sa môžeme pochváliť tým, že v roku 2014 opustila našu výrobnú halu už 100 000-ca záchytná vaňa z ocele.

2015: Prvá hlbokoťahaná záchytná vaňa

Proces tzv. "Hlbokého ťahania" je výrobný proces dobre známy z leteckého alebo automobilového priemyslu. DENIOSu sa podarilo aplikovať túto technológiu aj na výrobu produktov na skladovanie nebezpečných látok. Prvýkrát tak prichádza na trh produkt vyrobený z jedného kusa ocele, ktorý je bez akýchkoľvek zvarov - prvá hlbokoťahaná záchytná vaňa. Táto záchytná vaňa má 3 mm silné steny, zodpovedá zákonným požiadavkám a je absolútne nepriepustná. Už od svojho uvedenia na trh získala táto záchytná vaňa rad ocenení za dizajn a funkčnosť.

2017: Záchytná vaňa s indikátorom miery naplnenia

Na skladovanie menšieho množstva kvapalín, napríklad pri príprave nebezpečných látok na pracovnom alebo laboratórnom stole počas pracovného dňa, sú často používané odkvapkávacie záchytné vane na malé nádoby. Vzhľadom na pomerne malý záchytný objem odkvapkávacej vane môže dôjsť celkom rýchlo v prípade nepozornosti k jej naplneniu, prípadne preplneniu. Ak je záchytná odkvapkávacia vaňa vybavená roštom, je pre kontrolu miery naplnenia nutné rošt najprv očistiť a nadvihnúť. Pre zjednodušenie prichádza DENIOS s chytrým riešením - s novou odkvapkávacou vaňou typu SC-P (teraz zaradená do radu pro-line), ktorá je vybavená indikátorom miery naplnenia. Ak sa nachádza v odkvapkávacej vani kvapalina, je táto skutočnosť signalizovaná pomocou nápadne červeného plastového kolíka.

2019: Nové značenie záchytných vaní

Ako spoločnosť s vlastným vývojom a výrobou si plne uvedomujeme, že požiadavky našich zákazníkov sú veľmi rôznorodé. Aby bolo možné všetkým týmto požiadavkám vždy vyhovieť, musí byť náš sortiment veľmi rozsiahly. Ako sa v ňom potom ale orientovať? Pre uľahčenie orientácie sme pre Vás prepracovali od základov koncept značenia záchytných vaní. Teraz sa všetko naše záchytné vane delia do troch skupín: base-line, classic-line a pro-line.

Od roku 2020

2020: DENIOS vyvíja prvý detektor úniku nebezpečných látok na svete, SpillGuard®

SpillGuard® je vhodný takmer do akejkoľvek záchytnej vane, detekuje bežne používané kvapalné nebezpečné látky a efektívne varuje v prípade ich úniku zvukovým a vizuálnym signálom po dobu 24 hodín. Tento systém je skutočne revolúciou v detekcii úniku nebezpečných kvapalín.

Bezpečnosť znamená rozmanitosť

Záchytná vaňa pre každú príležitosť

Pokiaľ sú požiadavky zákazníkov odlišné, je rôznorodosť ponuky nevyhnutným predpokladom k dostatočnému uspokojeniu ich dopytu. Záchytná vaňa by mala byť vždy dokonale prispôsobená pre požadované použitie. To znamená, že druh nebezpečnej látky, ktorá má byť na záchytnej vani skladovaná, určuje druh materiálu, z ktorého musí byť záchytná vaňa vyrobená. Napr. látky urýchľujúce koróziu materiálu, ako sú kyseliny a lúhy, nemôžu byť uložené na klasickej oceľovej záchytnej vani. V potravinárskom priemysle sú zase uprednostňované produkty z nerezovej ecele pre svoje dobré hygienické vlastnosti. Dôležitoú úlohu pri výbere vhodnej záchytnej vane tiež zohráva potrebný záchytný objem. Okrem toho majú vplyv na výber záchytnej vane tiež právne predpisy a normy.

DENIOS ponúka najširšiu ponuku záchytných vaní v Európe, takže s nami máte istotu, že dostanete vždy to najlepšie riešenie presne zodpovedajúce Vašim potrebám. U nás nájdete záchytné vane z ocele, z nerezu alebo z plastu, záchytné vane s nožičkami i bez nožičiek, mobilné záchytné vane – a to všetko v najrôznejších veľkostiach, od záchytných vaničiek na malé nádoby až po veľké záchytné vane s veľkým záchytným objemom i viac než 1000 litrov.

Objavte najväčší sortiment záchytných vaní v Európe!

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Mohlo by Vás tiež zaujať...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00